2. Ünite İslam’ı Tanıyalım Hazırlık Çalışmaları

Hazırlık Çalışmaları
 1. İslam’ın inanç esasları nelerdir? Araştırınız.
  Cevap: İslâm dininde inanılması gerekli olan inanç esasları vardır. Bunlara imanın şartları denir. Bir Müslümanın imanın şartlarının tamamına herhangi bir şüphe duymadan inanması gerekir. İmanın şartları 6 tanedir:
 1. Allah’a iman
 2. Meleklere iman
 3. Kitaplara iman
 4. Peygamberlere iman
 5. Ahirete iman
 6. Kadere iman

 1. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin nasıl söylendiğini öğrenip defterinize yazınız.
  Cevap: Kelime-i şehadet şöyledir:
  Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh.
  Kelime-i Tevhid ise şu şekildedir:
  Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.

 1. Genel ağ (internet), ilmihal kitapları, İslâm Ansiklopedisi vb. kaynaklardan Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
  Cevap: Kuran’ı Kerim’e ait temel bazı özellikler şunlardır:
 • Kur’an-ı Kerim, son ilâhî kitaptır. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.
 • Kur’an-ı Kerim’in dili Arapça’dır, mesajı ise evrenseldir.
 • Kur’an-ı Kerim bütün kutsal kitaplar değişik zamanlarda ayetler veya sûreler halinde indirilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim Allah’ın koruması altındadır. Kıyamete kadar tek bir harfi dahi değişmeyecktir.
 • Kur’an-ı Kerim insanlığın maddî, manevî, ferdî ya da sosyal tüm sorunları için bir çözüm kaynağıdır.
 • Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) peygamberliğini gösteren en büyük mucizedir.
 • Kur’an-ı Kerim, kolay okunan ve ezberlenen, bu sayede indirildiğinden bu yana binlerce hafızın ezberlediği bir kitaptır.

 1. Kur’anda yer alan sûrelerden 5 tanesinin adını öğrenip defterinize yazınız.
  Cevap: Kur’an-ı Kerim’de 114 adet sûre bulunmaktadır. Başlıca sayabileceğimiz sûre isimlerini ise şöyle sıralayabiliriz:
 • Fatihâ Sûresi
 • Bakara Sûresi
 • Araf Sûresi
 • Enfal Sûresi
 • İbrahim Sûresi
 • Kehf Sûresi
 • Enbiyâ Sûresi
 • Nur Sûresi
 • Furkan Sûresi
 • Lokman Sûresi
 • Yasin Sûresi
 • Hucurat Sûresi
 • Rahman Sûresi
 • Kalem Sûresi
 • İnsan Sûresi
 • Şems Sûresi
 • Kadir Sûresi
 • Asr Sûresi
 • Fil Sûresi
 • Kevser Sûresi
 • Kafirûn Sûresi
 • İhlas Sûresi
 • Felak Sûresi
 • Nas Sûresi

 1. Namazla ilgili bir ayet ve bir hadis bularak bunları defterinize yazınız.
  Cevap: Namazla ilgili ayetlere örnek olarak şunlar verebiliriz:
 • Onlar gayba  inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara Sûresi 3)
 • Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara Sûresi 43)
 • Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.  Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara Sûresi 45)

Namazla ilgili hadislere örnek olarak şunları verebiliriz.

 • Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
   “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahâbîler:
  – O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem:
  – “Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” buyurdular. (Buhârî, Mevâkît 6)
 • Osman İbni Affân radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
  “Bir müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.” (Müslim, Tahâret 7)
 • Cündüb İbni Süfyân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*