Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-Z harfi

18 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

zaaf-düşkünlük zabıt-tutanak zabıta-tutanakçı, kolluk zabit-subay zade-oğul zafer-utku zahir-açık, belli zahire-aşlık, tahıl zahmet-güçlük zalim-acımasız, gaddar zam-artırma zaman-vakit zamane-çağ zamir-adıl zamk-tutkal zan-sanı zanlı-sanık zannetmek-sanmak zarafet-incelik zarar-ziyan zararlı-muzır [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-Y harfi

18 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

yaban-vahşi, ıssız yabancı-el yabani-vahşi, yırtıcı yad-yabancı yâd-anma yadigâr-hatıra yadsımak-inkâr yağı-düşman yağız-esmer yağma-çapul yağmur-rahmet, baran yahşi-iyi, güzel yahudi-musevî yahut-veya yaka-kıyı, sahil yakarış-dua, niyaz yakarmak-yalvarmak yakın-beri yakınma-şikâyet [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-V harfi

18 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

vaaz-nasihat vacip-gerekli vade-mühlet, süre vadi-koyak vahdet-birlik vahim-tehlikeli vahşet-korku vahşi-yabani, yırtıcı vaiz-nasihatçi vaka-olay vakar-ağırbaşlılık vakıa-olgu vaki-olmuş vakit-zaman vakur-ağırbaşlı valide-anne valilik-vilayet valiz-bavul vapur-gemi var-mevcut varak-yaprak varidat-gelir vâris-mirasçı [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-U-Ü harfi

16 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

ucube-acayip ucuz-hesaplı uçak-tayyare uçarı-serseri uçuk-solmuş uçurum-yar ufacık-minicik ufak-küçük, minik uğraş-iş uğur-şans uğurlu-kademli uğursuz-şom uhde-görev ukala-bilgiç ulaşmak-varmak ulema-bilginler ultraviyole-morötesi ulu-yüce ulus-millet ulusal-millî ulusçu-milliyetçi uluslararası-beynelmilel ulvi-yüce umde-ilke [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-T harfi

13 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

taahhüt-üstlenme taammüden-bilerek taarruz-saldırı taassup-bağnazlık tababet-tıp, hekimlik tabaka-katman tabetmek-basmak tâbi-bağımlı tabiat-doğa tabii-doğal tabiiyet-uyruk tabip-hekim, doktor tabir-yorum tacir-satıcı, tüccar tadilat-değişiklik tafsilat-ayrıntı tahakkuk-gerçekleşme tahakküm-zorbalık tahammül-dayanma taharet-temizlik tahassür-özleyiş tahassüs-duygulanma [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-Ş harfi

13 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

şad-sevinçli şafak-tan şahane-harika şahbaz-yiğit şaheser-başyapıt şahıs-kişi şahika-doruk şahin-sungur şahit-tanık şahsen-bizzat şahsiyet-kişilik şair-ozan şaka-lâtife şakacı-nüktedan şakayık-gelincik şakımak-ötmek şaki-haydut şakrak-şen şamar-tokat şamata-gürültü şamil-kapsayan şan-ün, san şanlı-ünlü şans-talih [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-S harfi

9 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

saadet-mutluluk saba-esinti sabık-geçen sabıka-suç sabi-çocuk sabit-durağan sabotaj-baltalama saçma-anlamsız, boş sada-ses sadaka-yardım sadakat-bağlılık sadaret-başbakanlık sade-yalın sadece-yalnız sadık-bağlı sadme-çarpışma sadrazam-başbakan saf-arı, katışıksız saffet-arılık safha-evre safi-katıksız safkan-arıkan safra-öd [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-R harfi

8 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

rab-ilah, tanrı rabıta-başlılığ racon-kural radde-derece radikal-kökten radyasyon-ışıma radyatör-petek rafine-arıtılmış rağbet-istek rağmen-karşın rahat-huzur rahmet-esirgeme rahşan-parlak rakım-yükselti raks-dans rampa-yokuş randevu-buluşma randıman-verim rant-getirim rapor-bildirge rasat-gözlem rasathane-gözlemevi rastlantı-gözlemevi rasyonel-akılcı [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-P harfi

7 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

pabuç-ayakkabı padişah-hükümdar paha-değer pak-temiz pakt-anlaşma palamut-pelit palavra-yalan palyaço-soytarı palyatif-geçici panayır-fuar panel-açıkoturum panik-korku pansiyon-barınak para-nakit, akçe paradoks-çelişki paralel-enlem parametre-değişken paranoya-şüphe, işkil paranoyak-işkilli parantez-ayraç paratoner-yıldırımlık parazit-asalak parça-kısım [Devamı]

Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler-Ö harfi

5 Haziran 2020 Ali Yıldız 0

öbek-grup öbür-diğer öcü-umacı öç-intikam ödem-yumru ödeme-tediye ödenek-tahsisat ödenti-aidat ödev-vazife ödlek-korkak ödül-mikafat ödün-taviz ödünç-veresiye öfke-hiddet öge-unsur öğrenci-talebe öğrenim-tahsil öğretici-didaktik öğretim-talim öğretmen-muallim öğün-kezöğüt-nasihat ölçü-miktar ölçülü-hesaplı ölçüt-kıstas ölü-mevta [Devamı]