2. Ünite İslam’ı Tanıyalım Değerlendirme

Ünite Sonu Değerlendirme
 1. İman nedir? Açıklayınız.
  Cevap: İman, inanmak ve kabul etmek anlamlarına gelir. Dinî olarak, Allah’ın Peygamberler aracılığıyla bildirdiği hükümleri kabul etmek, kalbinde herhangi bir şüphe olmadan bunlara gönülden inanmaktır.

 1. Kelime-i tevhid ve anlamını söyleyiniz.
  Cevap: Kelime-i Tevhid, iman esaslarının özünü içeren bir cümledir.
  Kelime-i Tevhid: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.
  Anlamı: Allah’tan (c.c.) başka ilâh yoktur, Muhammed (s.a.v.) O’nun elçisidir.

 1. Dört büyük meleğin adını yazınız.
  Cevap: 4 büyük meleğin isimleri şunlardır:
 • Cebrail
 • Azrail
 • Mikail
 • İsrafil

 1. Peygamberlerin görevleri nelerdir?
  Cevap: Peygamberlerin görevi Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek, açıklayıp öğretmektir. Peygamberler insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, onları yanlış inançlardan ve kötülüklerden uzaklaştırmakla görevlidir. Yaşayışları ve ahlâklarıyla insanlara örnek olmak gibi bir sorumlulukları vardır.

 1. Oruç ve zekât ibadetleriyle ilgili bilgi veriniz.
  Cevap: Oruç, dinimizde emredilen farz ibadetlerden biridir. Tan yerinin ağarmaya başladığı vakitten güneşin batışına kadar hiçbir şey yiyip içmeyerek, bedensel arzuları karşılamaktan uzak durarak yerine getirilir. Ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı herkes için farz olan bir ibadettir. Oruç tutmak hem beden hem de ruh sağlığımız için çok faydalıdır.
  Zekât, mal ile yerine getirilen farz ibadetlerden biridir. Belli bir zenginlik seviyesindeki Müslümanlara farzdır. Zekât dinimizin belirlediği kimselere mal ya da paranın belirli oranlarda verilmesi şeklinde yerine getirilir. Zekât ibadeti toplumun zengin ve fakir kesimlerinin dayanışması olup insanları birbirine kaynaştırır.

 1. I. Namaz Kılmak
  II. Peygamberlere inanmak
  III. Hacca gitmek
  IV. Meleklere inanmak
  Amentü duasında yukarıdakilerden kaç tanesi yer alır?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Cevap: B seçeneğidir. Amentü duası iman esaslarını içerir. Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imandan bahseder.

 1. Kur’an’ın indirilmeye başladığı gece aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Mevlid Kandili
  B. Kadir Gecesi
  C. Miraç Kandili
  D. Berat Kandili
  Cevap: B seçeneğidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Kadir Sûresi 1. ayette şöyle buyrulur: Doğrusu biz o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik.

 1. Kur’an’da kaç cüz vardır?
  A. 15 B.25 C. 30 D. 40
  Cevap: C seçeneğidir. Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur. Her bir cüz 20’şer sayfadır.

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A. Tevrat-Hz. Musa (a.s.)
  B. İncil-Hz. İsa (a.s.)
  C. Kur’an-Hz. Muhammed (s.a.v.)
  D. Zebur-Hz. Yusuf (a.s.)
  Cevap: D seçeneğidir. Çünkü Zebur, Hz. Davud’a (a.s.) indirilmiştir.

 1. Öldükten sonra başka bir âlemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın yaşanacağına inanmaya ne denir?
  A. Kadere iman
  B. Ahirete iman
  C. Meleklere iman
  D. Kitaplara iman
  Cevap: B seçeneğidir. Öldükten sonraki yaşam, ahirete imanla ilgilidir.

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerle tamamlayınız.
  Boşluk doldurma

• Kur’an’ın besmelelerle bölünmüş olduğu 114 bölümden her birine …sûre… denir.
• Kur’an’ın bölünmüş olduğu her yirmi sayfa …cüz… olarak adlandırılır.
• Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni …Cebrail (a.s.)… tarafından Peygamberimize (s.a.v.) bildirilmiştir.
• Kur’an surelerini oluşturan bazen bir veya daha fazla cümleden, bazen de birkaç harften meydana gelen vahiy ifadelerine, …âyet… denir.
• …Bakara… suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.
• …Fatiha… suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.
• Müslüman olmak isteyen kişi, öncelikle …kelime-i şehâdet… getirmeli ve bu ifadenin içerdiği anlama gönülden inanmalıdır.


 1. Aşağıdaki şemaya İslam’ın şartlarını yazınız.
  İslam'ın şartları
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*