3. Ünite Güzel Ahlâk Hazırlık Çalışmaları

Güzel ahlâk
Güzel Ahlâk
 1. Din ve ahlâk kavramlarının anlamlarını araştırınız.
  Cevap: Din, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla akıl sahibi insanlara dünyada ve ahirette mutluluğu sağlamak için bildirilen emir ve yasaklardır. Hz. Adem’den beri Allah’ın insanlığa gönderdiği dinlerin hepsi İslâm’dır. Allah, her dönemde seçtiği peygamberler aracılığıyla insanları doğruya iletecek bir din göndermiş ve varlığından insanları haberdar etmiştir. Allah, gönderdiği dinlerle insanlara yaratılış gayelerini hatırlatır ve kendisine nasıl ibadet etmeleri gerektiğini öğretir. Din, insanları iyi ve faydalı şeyler yapmaya sevk eder ve onları zararlı şeylerden alıkoyar.
  Ahlâk, Arapça’da huy anlamına gelen “hulk” kelimesinin çoğuludur. İnsanın iyi ya da kötü olarak tanımlanmasına yol açabilecek olan manevi özellikleri, huyları ve davranışlarının bütünüdür. Ahlâk, bir insanın başka insanlara, diğer canlı ve cansız varlıklara nasıl davranması gerektiğini gösteren değer yargılarını oluşturur.

 1. Güzel ahlakla ilgili bir hadis araştırıp defterinize yazınız.
  Cevap: Güzel ahlâkla ilgili birçok Hadis-i Şerif vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 • Nevvâs b. Sem’ân (ra) anlatıyor:
  Resûlullah’a (s.a.v.) iyilik ve günahı sordum. “İyilik (birr) güzel ahlâktır.
  Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.” buyurdu. (M6516 Müslim, Birr, 14)
 • Abdullah b. Amr b. Âs (ra) şöyle demiştir:
  Resûlullah (s.a.v.) ne çirkin söz söyler, ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, “Sizin en hayırlılarınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır.” buyururdu.
  (B3559 Buhârî, Menâkıb, 23; M6033 Müslim, Fedâil, 68)
 • Ebu’d-Derdâ’dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  Kıyamet gününde mümin kulun (amel) terazisinde güzel ahlâktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah, söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. (T2002 Tirmizî, Birr, 62)

 1. Sevgi ile ilgili şiir kitaplarından ya da Genel Ağ’dan (internetten) bir şiir bularak defterinize yazınız.
  Cevap: Sevgi üzerine belki binlerce belki milyonlarca şiir yazılmıştır. Birkaç tanesini sizin için seçtik:

Sevmek
Saçak altına sığınmış
göçmen kuşun
kar tanecikleri arasında
düşen beyaz tüyünü de
görebilmek

işte
sevmek
Sunay Akın

Sevgi

Sevgidir her işin başı
Sevgi kolay eder işi
Sevdikçe yücelir kişi
Sevgi verin sevgi alın

Gamı kederi götürür
Kini nefreti bitirir
Yüze tebessüm getirir
Sevgi verin sevgi alın

Sevgiyle dağlar oyulur
Sevene saygı duyulur
Sevgi ibadet sayılır
Sevgi verin sevgi alın

Kısa ömrü uçurmadan
Fırsatları kaçırmadan
Haydi vakit geçirmeden
Sevgi verin sevgi alın

Durmazoğlu söyler sözü
Tamah kör edermiş gözü
Aslında her şeyin özü
Sevgi verin sevgi alın
Nebi Durmazoğlu

İnsan Sevgisi

Hayat verir sevgi insana,
Nefes olur candır doğaya,
Çiçeklere, dağa, taşa, ormana,
Sevgi, yakın olmaktır yaradana.

Sevgi candır topraktaki karıncaya,
Memlekete duyulan hasrettir,
Kardeşe duyulan özlemdir,
Sevgi, bağlı olmaktır bayrağına.

Sevgi, sabahla gelen güneş,
Çiçek çiçek açan bin yıldız,
Geceye gülen mutluluktur,
Sevgi, dost olmaktır yarınlara.

Sevgi, bebeğin ilk gülücüğü,
Annenin bebeğine ilk öpücüğü,
Babanın evladına güzel öğüdü,
Sevgi, kardeşçe yaşamaktır dünyada.
Ayşe Memiş


 1. Anne babaya saygı ile ilgili bir ayet öğrenerek sınıfınızda yorumlayınız.
  Cevap: Anne babaya saygı ile ilgili birkaç ayeti aşağıda bulabilirsiniz.
 • “Allâh’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın…” (Nisâ Sûresi, 36)
 • “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik! Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:) «Önce Bana, sonra da ana-babana şükret!» diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak Banadır.” (Lokmân Sûresi, 14)
 • Rabbin, kendisinden başkasına ibadet etmemeniz ve anne babaya iyilik etmenizin (gerekliliğine) hükmetti. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara “öf” bile deme! Onları azarlama ve onlara değerli bir söz söyle. (İsrâ Sûresi, 23)

 1. Fâtiha suresinin anlamını Kur’an mealinden bulup defterinize yazınız.
  Cevap: Fatiha Sûresinin anlamı şöyledir:
  1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
  2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
  3- O, rahmândır ve rahîmdir.
  4- Ceza gününün mâlikidir.
  5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6- Bize doğru yolu göster.
  7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*