Eş anlamlı kelimeler-N harfi

Eş anlamlı kelimeler
naaş-cesetnaçar-çaresiz
naçiz-değersiznadide-değerli
nadim-pişmannadir-ender, seyrek
nafaka-geçimliknafile-boşuna
nağme-ezginahif-ince, zayıf
nahiye-bucaknahoş-sevimsiz
nakıs-eksiknakış-işleme
nakil-taşımanakit-para
nakliyat-taşımacılıknakliye-taşıma
nalın-takunyanam-ad, ün
name-mektupnamert-alçak
namütenahi-sonsuznamzet-aday
narenciye-turunçgillernarkotik-uyuşturucu
nasihat-öğütnasip-kısmet
naz-edanazar-bakış
nazarî-kuramsalnazır-bakan
nazik-kibarnazire-karşılık
nebat-bitkinebati-bitkisel
nebi-resulnebze-az
necaset-pisliknecat-kurtuluş
necip-soylunedamet-pişmanlık
neden-sebepnefer-er, asker
nefes-soluknegatif-eksi
nehir-ırmaknekes-cimri
nem-rutubetnema-faiz
nesep-soynesil-kuşak
nesir-düzyazınesnel-objektif
neşe-sevinçneşir-yayma
neşriyat-yayınnetice-sonuç
nevale-azıknevi-tür
nezafet-temizliknezaket-incelik
nezaret-gözetmenezir-adak
nice-çoknida-ünlem
nifak-arabozuculuknihayet-son, sonunda
nikbin-iyimsernimet-iyilik
nispet-orannispeten-oranla
nişan-işaretnitelik-kalite
niyaz-yalvarmaniyet-maksat
niza-çekişmenizam-düzen
noksan-eksiknormal-olağan
nostalji-özlemnosyon-kavram
numan-kannumune-örnek
nur-ışıknush-öğüt
nutuk-söylevnüans-ayrıntı
nüfuz-etkinliknükte-şaka
nüktedan-şakacınümayiş-gösteriş
nüsha-sayınüve-çekirdek
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*