Eş anlamlı kelimeler-M harfi

Eş anlamlı kelimeler
maarif-eğitimmaaş-aylık
mabet-ibadethane, tapınakmacera-seerüven
madrabaz-dolandırıcımafsal-eklem
mağara-inmağfiret-bağışlanma
mağlubiyet-yenilgimağlup-yenik
mağrur-övünçlümahal-yer
mahalli-yerelmaharet-beceri
mahcubiyet-utangaçlıkmahcup-utangaç
mahdut-sınırlımahfuz-saklı
mahir-beceriklimahiyet-nitelik
mahlas-rumuzmahluk-yaratık
mahmur-baygınmahpus-hapsedilmiş
mahrem-gizlimahrum-yoksun
mahsul-ürünmahsur-kuşatılmış
mahsus-özelliklemahzun-üzgün
mahzur-sakıncamaişet-geçimlik
makber-mezarmakbul-beğenilen
makbuz-alındımaksat-amaç
maksimum-azamimaktul-öldürülmüş
makul-mantıklımâkus-ters
mal-metamalik-sahip
malikane-köşkmalul-engelli
malum-bildikmalumat-bilgi
malzeme-gereçmamul-ürün
mamur-bayındırmânâ-anlam
mânevi-tinselmâni-engel
mânidar-anlamlımanifesto-bildiri
manşet-başlıkmanzara-görünüm
manzum-nazımmaraz-hastalık
marifet-yetenekmarjinal-uç
maruf-bilinenmasraf-gider
masum-suçsuzmaşrık-doğu
maşuk-sevgilimat-donuk
matbaa-basımevimatbu-basılı
matbuat-basınmatem-yas
matrak-alaymatuf-yönelik
mavera-ötemayasıl-egzama
mayhoş-ekşimsimazbata-tutanak
mazbut-düzenlimazeret-özür
mazi-geçmişmazur-mazeretli
meal-anlammeblağ-tutar
mebus-milletvekilimecal-güç
mecbur-zorunlumecmua-dergi
mecnun-delimecra-akak
meczup-delimeçhul-bilinmeyen
med-uzatmamedenî-uygar
medeniyet-uygarlıkmedet-yardım
medyum-kâhinmefhum-kavram
mefkure-ülkümefruşat-döşemelik
meftun-tutkunmeğer-oysa
mehil-vademehtap-ayışığı
mekân-yermekanizma-düzenek
mekruh-iğrençmektep-okul
mektup-namemelankoli-karasevda
meleke-yetenekmelez-kırma
melodi-ezgimelun-lanetli
melül-üzgünmemat-ölüm
memba-kaynakmemleket-diyar
memnu-yasakmemnun-hoşnut
memur-görevlimendebur-pis
mendirek-dalgakıranmenfaat-çıkar
menfi-olumsuzmenfur-iğrenç
menkul-taşınırmensucat-dokumacılık
mensup-üyemenşe-köken
mera-otlakmerak-kaygı
meram-istekmeraism-tören
merhale-aşamamerhamet-acıma
merhum-rahmetlimeridyen-boylam
merkep-eşekmermi-kurşun
mersiye-ağıtmert-yiğit
mertebe-aşamamesafe-ara
mesai-çalışmamesaj-ileti
meselâ-örneğinmesele-sorun
mesire-gezintilikmesken-konut
meslek-iş, uğraşmesnet-dayanak
mesul-sorumlumesuliyet-sorumluluk
mesut-mutlumeşakkat-güçlük
meşgale-uğraşmeşhur-ünlü
meşru-yasalmeşrubat-içeçecek
meta-malmetafizik-doğaötesi
metamorfoz-başkalaşımmetanet-sağlamlık
metelik-zırnıkmeteorit-göktaşı
methetmek-övmekmetin-sağlam
metot-yöntemmetronom-sarkaç
metropol-anakentmevcut-var
mevduat-yatırımmevki-konum
mevkuf-tutuklumevla-yardımcı
mevlüt-doğummevta-ölü
mevzu-konumey-içki
meydan-alanmeyil-eğim
meymenet-uğurmeyyal-eğimli, eğilimli
mezar-kabir, sinmezbaha-kesimevi
meziyet-özellikmıh-çivi
mıntıka-bölgemısra-dize
mızrap-tezenemiat-süre
mihrak-odakmihver-eksen
mikro-minimikser-çırpıcı
miktar-oranmikyas-ölçek
millet-ulusmilletvekili-mebus
milli-ulusalmineral-bileşik
mini-küçükminimum-asgari
mintan-gömlekmir-başkan
miras-kalıtmisafir-konu
misal-örnekmisil-kat
misket-güllemiskin-uyuşuk
mistik-gizemselmisyon-görev
mit-söylencemiting-toplantı
mizaç-huymizah-gülmece
modern-çağdaşmonopol-tekel
monoton-tekdüzemontaj-kurma
motivasyon-güdülenmemuallim-öğretmen
muamele-işlemmuamma-belirsizlik
muasır-çağdaşmuavin-yardımcı
muayyen-belirlimuazzam-görkemli
muazzez-sevgilimudi-yatırımcı
muğlak-anlaşılmazmuhabbet-sevgi
muhabere-haberleşmemuhacir-göçmen
muhafaza-saklamamuhafız-koruyucu
muhakeme-yargılamamuhakkak-kesinlikle
muharebe-savaşmuharip-savaşçı
muharrip-yazarmuhasara-kuşatma
muhasebe-saymanlıkmuhasip-sayman
muhit-çevremuhkem-sağlam
muhtelih-çeşitlimuhtemel-olası
muhterem-saygıdeğermuhteşem-görkemli
muhteva-içerikmuhtıra-uyarma
mukabele-karşılıkmukabil-karşı
mukadder-kaçınılmazmukaddes-kutsal
mukaddime-önsözmukallit-taklitçi
mukavele-sözleşmemukavemet-direnç
mukayese-karşılaştırmamunis-uysal
muntazam-düzgünmurakabe-denetleme
murat-istekmurdar-pis
musibet-felaketmuştu-müjde
mutabakat-anlaşmamutabık-uyumlu
mutat-alışılmışmuteber-saygın
mutedil-ılımlımutlak-kesin
mutlaka-kesinliklemutlu-mesut
mutluluk-saadetmuvaffak-başarılı
muvafık-uygunmuvazene-denge
muvazzaf-görevlimuzaffer-galip
muzır-zararlımuzip-şakacı
mübadele-değişmemübalağa-abartı
mübârek-kutlumücavir-komşu
mücbir-zorlayıcımücehhez-donanımlı
mücella-parlakmücellit-ciltçi
mücerret-soyutmüdafaa-savunma
müdahale-karışmamüdavim-devamlı
müddet-süremüderris-öğretmen
müebbet-sonsuzmüellif-yazar
müennes-dişilmüesses-kurulu
müessese-kuruluşmüessif-üzücü
müeyyide-yaptırımmüfessir-yorumcu
müfettiş-denetmenmüflis-batkın
müfredat-yönergemühim-önemli
mühlet-vademühür-damga
müjde-muştumükafat-ödül
mükemmel-kusursuzmülakat-görüşme
mülayim-uysalmülteci-sığınmacı
mümessil-temsilcimümin-imanlı
mümkün-olasımümtaz-seçkin
münacat-yakarışmünakaşa-tartışma
münasebet-ilişkimünasip-uygun
münazara-tartışmamünekkit-eleştirmen
münevver-aydınmünferit-tekil
münhal-açıkmüphem-belirsiz
müptelâ-düşkünmüracaat-başvuru
mürebbi-dadımürettebat-tayfa
mürettip-dizgicimürşit-kılavuz
mürteci-gericimüsaade-izin
müsabaka-yarışmamüsadere-elkoyma
müsait-uygunmüsamaha-hoşgörü
müsavi-eşitmüspet-olumlu
müsrif-savurganmüstahak-yaraşır
müstakbel-gelecektekimüstakil-bağımsız
müstehcen-edepsizcemüstehzi-alaycı
müstemleke-sömürgemüstesna-seçkin
müstevli-istilacımüsvedde-karalama
müşahhas-somutmüşahit-gözlemci
müşavir-danışmanmüşfik-sevecen
müşkil-güçlükmüşkülpesent-titiz
müşteki-şikayetçimüştemilat-eklentiler
müşterek-ortaklaşamüşteri-alıcı
mütalaa-değerlendirmemütareke-ateşkes
mütebessim-güleçmütecaviz-saldırgan
mütedeyyin-dindarmüteessir-üzülmüş, etkilenmiş
mütefekkir-düşünürmütehassıs-uzman
mütekabiliyet-karşılıkmütemadiyen-sürekli
mütenahi-bitenmütenasip-uyumlu
müteradif-anlamdaşmütercim-çevirmen
müteşebbis-girişimcimüteşekkil-oluşmuş
mütevazı-alçakgönüllümüthiş-görkemli
müttefik-birleşikmüvezzi-dağıtıcı
müzekker-erilmüzmin-sürekli
Ali Yıldız hakkında 174 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*