Eş anlamlı kelimeler-T harfi

Eş anlamlı kelimeler
taahhüt-üstlenmetaammüden-bilerek
taarruz-saldırıtaassup-bağnazlık
tababet-tıp, hekimliktabaka-katman
tabetmek-basmaktâbi-bağımlı
tabiat-doğatabii-doğal
tabiiyet-uyruktabip-hekim, doktor
tabir-yorumtacir-satıcı, tüccar
tadilat-değişikliktafsilat-ayrıntı
tahakkuk-gerçekleşmetahakküm-zorbalık
tahammül-dayanmataharet-temizlik
tahassür-özleyiştahassüs-duygulanma
tahavvül-dönüşümtahayyül-düşleme
tahıl-hububattahkikat-soruşturma
tahkim-sağlamlaştırmatahkir-aşağılama
tahkiye-öykülemetahlil-çözümleme
tahliye-boşaltmatahmin-oranlama
tahmini-yaklaşıktahribat-yıkım
tahrif-değiştirmetahrik-kışkırtma
tahrip-yıkmatahripkâr-yıkıcı
tahsil-öğrenimtahsilat-toplama
tahsildar-vergicitahsisat-ödenek
tahta-ahşaptaife-takım
takas-değiştokuştakat-güç
takdim-sunuştakdir-beğenme
takdis-kutsamatakibat-kovuşturma
takip-izlemetaklit-öykünme
takriben-yaklaşıktakrir-önerge
taksim-bölme, bölüştürmetaksirat-kusurlar, suçlar
takunya-nalıntakviye-destek
talan-yağmatalebe-öğrenci
talep-istektalih-şans
talim-öğretimtalimat-yönerge
talip-isteklitam-eksiksiz, bütün
tamah-açgözlülüktamahkâr-açgözlü
tamam-bütüntamamen-büsbütün
tamamlamak-bitirmektamim-genelge
tamir-onarımtan-şafak
tandans-eğilimtane-adet
tanı-teşhistanıdık-bildik
tanık-şahittanım-tarif
tanınmış-ünlütanıtım-reklam
tanrı-Allahtanrısal-ilahi
tansiyon-gerilimtantana-gösteriş
tanzim-düzenlemetapa-tıkaç
tapınak-mabettaraça-seki, teras
taraf-yantaraftar-yandaş
tarh-çıkarmatarım-ziraat
tarımsal-ziraitarif-tanım
tarik-yoltariz-iğneleme
tartaklama-hırpalama, dövmetartışma-münakaşa
tarumar-darmadağıntarz-usul, biçim
tas-kâse, çanaktasa-üzüntü
tasallut-sataşmatasannu-yapmacık
tasarı-projetasarım-tasavvur
tasarruf-tutumtasdik-onay
tasfiye-arıtmatashih-düzeltme
taslak-krokitasnif-sınıflama
tasvip-onamatasvir-betimleme
taşınır-menkultaşınmak-göçmek
taşıyıcı-hamaltaşkın-sel
tat-lezzettatbikat-uygulama
tatil-dinlencetatlı-leziz
tatmin-doyumtav-kıvam
taviz-ödüntavsiye-öğüt, nasihat
tayfun-kasırgatayin-atama
tayyare-uçaktaze-körpe
taziye-başsağlığıtazminat-ödence
tazyik-basınçteala-yüce
tebaa-uyruk, vatandaştebarüz-belirme
tebdil-değiştirmeteberru-bağış
tebessüm-gülümsemetebligat-bildiri
tebliğ-bildiritebrik-kutlama
tecil-ertelemetecrübe-deneyim
teçhizat-donatımtedarik-bulma, sağlama
tedavi-iyileştirmetedavül-dolaşım
tedbir-önlemtedirgin-huzursuz
tediye-ödemetedrisat-öğretim
teessüf-üzüntüteessür-üzülme
teferruat-ayrıntıtefsir-yorum
teftiş-denetmeletehdit-korkutma
tehir-ertelemetek-biricik
tekamül-gelişimtekdir-azarlama
tekdüze-monotontekerrür-tekrarlama
teklif-öneritekmil-bütün
tekrar-yineteksir-çoğaltma
tekstil-dokumatekzip-düzeltme
telaffuz-söyleyiştelafi-giderme
telakki-anlayıştelaş-endişe
telin-lânetlemetelkin-aşılama
tellal-çağırıcıtemas-dokunma
temaşa-seyirtemayül-eğilim
tembel-üşengeçtembih-öğüt, ikaz
temel-esas, anatemelli-devamlı
temenni-dilektemettü-kazanç
temin-sağlamateminat-güvence
temiz-arıtemkin-sakınma
temsil-oyuntemsilci-mümessil
ten-cilt, deriteneffüs-solunum, ara
tenezzül-alçalmatenha-ıssız
tenkit-eleştiritenzil-indirme
tenzilât-indirimteolog-dinbilim
teorem-önermeteori-kuram
tepki-reaksiyonterakki-ilerleme
terapi-tedaviteras-taraça, dam
terazi-tartıterbiye-eğitim
tercih-seçimtercüman-çevirmen
tercüme-çeviritereddüt-kararsızlık
terfi-yükselmeterk-bırakma
terkip-bileşimtermal-ısıl
termik-ısılterminal-istasyon, gar
termometre-ısıölçerterör-yıldırma
terörist-eşkıyaters-aksi
tersine-bilakisterslik-aksilik
tertibat-düzentertipli-düzenli
tesadüf-rastlantıteselli-avuntu
tesir-etkitesis-kuruluş
teskin-yatıştırmateslis-üçleme
tespit-belirlemetestere-bıçkı
tesviye-düzlemeteşbih-benzetme
teşebbüs-girişimteşekkül-oluşum
teşhir-sergilemeteşhis-tanı
teşkil-oluşturmateşkilat-örgüt
teşrif-şereflendirmeteşvik-özendirme
tetkik-incelemetevatür-söylenti
tevazu-alçakgönülülükteveccüh-yönelme
tevellüt-doğumtevessül-yeltenme
tevkif-tutuklamateyakkuz-uyanıklık
teyit-doğrulamatez-çabuk
tezahür-belirmetezahürat-gösteri
tezat-karşıtlıktezkere-pusula
tıfıl-ufaktıp-hekimlik
tıpatıp-tastamamtıpkı-aynı
tiksinme-iğrenmetim-takım
tinsel-ruhitiraj-baskı
tiryaki-bağımlıtitiz-müşkülpesent
tiz-ince, keskintoksin-zehir
tolerans-hoşgörütonton-tombulca
toplam-yeküntoplum-cemiyet
toplumbilim-sosyolojitoprak-kara
topyekün-toptantor-ağ
tosbağa-kaplumbağatotalitarizm-baskıcılık
toy-acemitöhmet-suçlama
töre-âdettören-merasim
transfer-aktarmatransformatör-dönüştüreç
travma-sarsıntıtren-şimendifer
trend-yönelimtriko-örgü
tripleks-üç katlıtuhaf-garip
tuluat-doğaçlamatur-gez
turfanda-yeniturist-gezgin
tutarlı-dengelitutku-coşku
tutkun-bağlıtutsak-esir
tutu-rehin, ipotektutucu-muhafazakâr
tutuk-çekingentutum-davranış
tutumlu-idarelituvalet-helâ, ayakyolu
tuzak-hiletükenmek-bitmek
tüketmek-bitirmektüm-bütün
tümce-cümletümor-ur
tür-cinstürban-başörtüsü
türbülans-burgaçtüremek-çoğalmak
türkolog-türkbilimcitütsü-buhur
tüze-adalettüzük-nizamnâme
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*