Eş anlamlı kelimeler-Y harfi

Eş anlamlı kelimeler
yaban-vahşi, ıssızyabancı-el
yabani-vahşi, yırtıcıyad-yabancı
yâd-anmayadigâr-hatıra
yadsımak-inkâryağı-düşman
yağız-esmeryağma-çapul
yağmur-rahmet, baranyahşi-iyi, güzel
yahudi-musevîyahut-veya
yaka-kıyı, sahilyakarış-dua, niyaz
yakarmak-yalvarmakyakın-beri
yakınma-şikâyetyakînen-yakından
yaklaşık-takribîyalan-palavra
yalandan-düzmeceyalaz-alev
yalçın-düz, sarpyalın-sade
yalnız-sadeceyalvaç-peygamber
yamaç-bayıryan-taraf
yan-eğikyanardağ-volkan
yandaş-taraftaryanık-dokunaklı
yanılgı-hatayanıt-cevap
yankı-akis, ekoyanlış-hata
yansımak-aksetmekyansız-tarafsız
yapay-suniyapı-bina
yapım-imalyapımcı-prodüktör
yapıt-eseryapmacık-sahte
yar-uçurumyâr-sevgili
yaradan-tanrıyaradılış-mizaç
yarar-faydayaraşmak-yakışmak
yaratık-mahlukyardımcı-muavin
yardımsever-hayırseveryâren-arkadaş
yargı-hükümyargıç-hâkim
yarış-müsabakayarışma-müsabaka
yas-matemyasa-kanun
yasal-kanuniyaş-ıslak
yaşam-ömüryaşıt-akran
yaşlı-ihtiyaryatak-döşek
yatır-evliyayatırım-mevduat
yavan-katıksızyavaşça-usulca
yavuklu-sözlüyavuz-sert
yaya-piyadeyayan-yürüyerek
yayın-neşriyatyayla-plato
yaymak-sermekyazar-muharrir
yazgı-kaderyazı-ova
yazıhane-ofisyazım-imlâ
yazın-edebiyatyazışma-muhabere
yazıt-kitâbeyazlık-sayfiye
yazman-kâtipyegâne-biricik, tek
yeğleme-tercihyeis-umutsuzluk
yek-tekyeknesak-tekdüze
yeksan-biryekta-eşsiz, tek
yekten-birdenyekûn-toplam
yel-rüzgâryemek-aş
yemekhane-aşeviyemin-ant
yemiş-meyveyemiş-incir
yenen-galipyengi-zafer
yeni-cedit, acaryeniden-tekrar
yenik-mağlupyenilgi-mağlubiyet
yenme-galibiyetyer-mahal
yerel-mahallîyergi-hiciv
yerküre-dünyayerleşim-iskân
yerme-hicivyersiz-gereksiz
yeryüzü-arzyetenek-beceri, kabiliyet
yeter-kâfiyeterli-kâfi
yeterlik-ehliyetyeti-meleke
yetki-salâhiyetyevmiye-gündelik
yığın-kütleyığışma-izdiham
yıkık-harapyıkıntı-enkaz
yıl-seneyıldırımlık-paratoner
yıldız-star, sitareyılgı-korku
yıllık-senelikyılmak-bıkmak
yıpranmak-aşınmakyiğit-efe, alp
yine-tekraryitik-kayıp
yiyecek-gıdayobaz-bağnaz
yoğun-kesifyoklama-kontrol
yokluk-kıtlıkyoksul-fakir
yoksun-mahrumyokuş-rampa
yolculuk-seyehat, geziyoldaş-arkadaş
yollamak-göndermekyolsuzluk-usulsüzlük
yom-uğuryordam-kılavuz
yorum-tefsiryoz-bozulmuş
yön-taraf, cihetyönerge-talimat
yönetim-idareyönetme-idare
yöntem-metotyöre-civar
yöresel-mahallîyurt-vatan
yurttaş-vatandaşyüce-ulu
yük-ağırlık, külfetyükseklik-irtifa
yükselti-rakımyükümlü-mükellef
yürek-kalpyürekli-cesur
yüreksiz-korkakyüz-sima
yüzey-satıhyüzsüz-utanmaz
yüzünden-nedeniyleyüzyıl-asır
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*