Fen Bilimleri SDR İpekyolu 5. Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme

A. Aşağıda verilen ifadeleri soldan başlayarak okuyalım. Okuduğumuz ifadenin doğru mu (D) yoksa yanlış mı (Y) olduğuna karar verelim. Verdiğimiz kararı gösteren yol boyunca ilerleyelim. Sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini belirleyelim.
Cevap: Aşağıdaki gibidir.
Geçmişten günümüze aydınlatma

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimeler ve kelime gruplarından uygun olanları yazalım.
kelimeler

  1. Çevremizde farklı ses kaynakları tarafından oluşturulmuş birçok ses duyarız.
  2. Mum, kandil, meşâle geçmişte kullanılan aydınlatma teknolojisi araçlarıdır.
  3. Thomas Edison ilk elektrik ampulünü geliştirerek aydınlatmada devrim yapmıştır.
  4. Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar ışık kirliliğine neden olur.
  5. Sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir.
  6. Işık kirliliği gök cisimlerinin gözlemlenmesini zorlaştırır.
  7. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

C. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyelim.
1. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses kaydeden araçlardandır?
Ses kaydeden
Cevap: B seçeneğidir. Kasetler ses kaydetmede kullanılır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemekte kullanılan yöntemlerden değildir?
A. Aydınlatma, aydınlatılacak bölge sınırları dışına taşmamalıdır.
B. Işık kaynakları, kullanılacak ortama göre seçilmelidir.
C. Ortamlarda daha iyi aydınlatma sağlamak için birden fazla ışık kaynağı kullanılmalıdır.
D. Uzun süre aydınlatılmayan yerlerde ışık kontrolü sağlayan araçlar kullanılmalıdır.
Cevap: C seçeneğidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılmayan aydınlatma aracıdır?
Günümüzde kullanılmayan
Cevap: D seçeneğidir. Ateş günümüzde aydınlatma amacıyla kullanılmamaktadır.

4. Aşağıdaki panoda ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözüm önerileri verilmiştir. Bu çözüm önerilerinden yanlış olan ve panodan çıkarılması gereken hangisidir?
Ses kirliliği için olmayan
Cevap: B seçeneğidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ses teknolojisi aracıdır?
A. Fonograf B. Mikrofon C. Radyo D. Video
Cevap: A seçeneğidir.

6. Sesi duyabilmemizi sağlayan özellik ses şiddetidir. Sesin şiddeti ses kaynağının uzaklığına göre değişmektedir.
Buna göre aşağıdaki seslerden hangisinde sesin şiddeti fazladır?

A. Uzaktaki itfaiye aracının sesi
B. Yakındaki ambulansın sesi
C. Rüzgârda ağaçların yapraklarının sesi
D. Ağaçtaki kuşun sesi
Cevap: B seçeneğidir.

7. soru ışık ses
Yukarıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazılacaktır.
Buna göre doğru cevapların işaretlendiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Işık ses doğru yanlış
Cevap: A seçeneğidir.

8. Aşağıdaki öğrenciler uygun aydınlatma ile ilgili bilgi vermektedir. Öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aydınlatma yanlış
Cevap: C seçeneğidir.


Ç. Aşağıdaki görsellerde istasyonlar ile geçmişte ve günümüzde kullanılan ışık kaynakları, bu kaynakların olduğu kutucukların yanında da trenler belirtilmiştir.
Işık ses istasyon
Işık kaynaklarından geçmişte kullanılanları 1. istasyona, günümüzde kullanılanları istasyona gidecek şekilde ayırt ediniz. Daha sonra bunların yanında verilen trenlerin hangi istasyona gitmesi gerektiğini, kutuların altlarındaki dairelere numaraları yazarak gösteriniz.
Cevap aşağıdaki gibidir.
Aydınlatma istasyon

Ali Yıldız hakkında 173 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*