6. Etkin Vatandaşlık-Neler Öğrendiniz?

Etkin Vatandaşlık

Bu bölümde Tuna Yayıncılık 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 171 ve 172. sayfasındaki soruların cevapları yer almaktadır.
Neler Öğrendiniz?
A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanlar ile tamamlayınız.
Etkin vatandaşlık kelimeler

 1. Sınırsız …özgürlük… yoktur.
 2. Öğrencilerin katıldıkları gruplarda …sorumluluk… üstlenmeleri gerekir.
 3. Sınıf hentbol takımındaki bir öğrencinin özürsüz olarak maça çıkmaması
  sorumsuzca……………………………………… bir davranıştır.
 4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme …Birleşmiş Milletler… tarafından kabul ve ilan edilmiştir.
 5. Her çocuğun …eğitim… alma hakkı vardır.
 6. TBMM’nin açılışıyla birlikte …egemenlik… millete geçmiştir.
 7. Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını …Nutuk… adlı eserinde anlatmıştır.
 8. Öğrenciler okullarında …sosyal… etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(Y) 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 16 yaşından küçük her insan çocuk
sayılır. Doğrusu: 18 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.
(D) 2. Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.
(D) 3. Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.
(Y) 4. Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine
katılmamalıdır.
(D) 5. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayan devletlerden biridir.
(D) 6. Okulda düzenlenen törenlere katılmak sorumluluklarımızdan biridir.


C. Aşağıda verilen haklar ve sorumlulukları ilgili başlıkların altına yazınız.
Hak ve sorumluluklar
Hak ve sorumluluklar


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir?
  A) Yatağını toplamak
  B) Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak
  C) Sofranın kurulması ve toplanmasına yardım etmek
  D) Ailede alınan kararlara uymak
 2. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir?
  A) Millî marşımız B) Meclisimiz
  C) Okulumuz D) Bayrağımız
 3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir?
  A) Çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması
  B) Çocuklara zorunlu eğitim verilmesi
  C) Çocukların gerektiğinde ailelerinden alınarak devletin korumasına verilmesi
  D) Çocuklara onayları alınmadan aşı yapılması
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Çocuk hakları dünyadaki bütün çocuklar için geçerlidir.
  B) Çocuk hakları doğuştan kazanılmıştır.
  C) Çocukların hangi haklardan yararlanacağına yöneticiler karar verir.
  D) Mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz.
 5. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir?
  A) Kardeş okulu ziyaret etmek B) Tiyatro topluluğuna katılmak
  C) Bilim şenliği düzenlemek D) Velilerden bağış toplamak
 6. “Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğe dayanan bir kurumdur.”
  diyen biri bu görüşüne kanıt olarak Meclisin hangi özelliğini gösterebilir?
  A) Adında Türkiye kelimesinin geçmesini
  B) Üyelerinin millet tarafından seçilmesini
  C) Kurtuluş Savaşı sırasında açılmasını
  D) Ankara’da bulunmasını
 7. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldaki sorumluluklarından biri olamaz?
  A) Sınıfları temizlemek B) Okul eşyalarını korumak
  C) Nöbet tutmak D) Elektriği ve suyu israf etmemek

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yeni maddeler ekleme yetkiniz olsaydı hangi maddeleri eklerdiniz?
  Cevap: Bu sözleşmeye yeni madde eklemeden önce var olan maddeleri incelemeniz gerekir. Sözleşmedeki maddeleri şu linkten inceleyebilirsiniz: Çocuk Hakları Sözleşmesi
 2. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımıza hitaben bir mektup yazsaydınız onlara neler söylemek isterdiniz?
  Cevap: Bu cevap tamamen kişisel bir cevap olacaktır. Güzel bir mektup yazmak için o insanların fedakârlıklarından. cesaretlerinden bahsederek onlara olan minnet duygunuzu belirtmeniz gerekir. Aynı minnet duygusunu bütün şehitlerimize karşı hissetmeliyiz.

Ali Yıldız hakkında 173 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*