7. Küresel Bağlantılar-Neler Öğrendiniz?

Küresel Bağlantılar

Bu bölümde Tuna Yayıncılık 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 196 ve 197. sayfasındaki soruların cevapları yer almaktadır.
Neler Öğrendiniz?
A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Kelimeler

 1. Ülkemiz doğuda …İran… ile komşudur.
 2. Ugroiskola …Macar… çocuklarının oynadığı oyunlardan biridir.
 3. Başkenti Tokyo olan …Japonya… Asya kıtasının doğusunda yer alır.
 4. Japon yemeklerinden …suşi… şerit hâlinde kesilmiş balıkların kurutulmuş yosuna sarılmasıyla hazırlanır.
 5. Finlandiya’da gökyüzünün geceleri de güneşli olduğu döneme …ruska… denir.
 6. Geleneksel Japon oyunlarından olan …go… kareli bir tahta üzerinde oynanır.
 7. Türkiye’nin …Suriye… sınırı, en uzun kara sınırıdır.
 8. Ülkeler dış ticaretlerini sınırlarındaki …gümrük… kapıları üzerinden gerçekleştirir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(D) 1. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir.
(Y) 2. Türkmenistan, Türkiye’nin komşularından biridir.
(D) 3. Finlandiya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.
(D) 4. Hazar petrolleri, Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Akdeniz’e taşınmaktadır.
(Y) 5. Kimono, Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir.
Doğrusu: Japonlara özgü bir giysidir.
(Y) 6. Kapıkule, Kafkasya’ya açılan gümrük kapılarımızdan biridir.
Doğrusu: Kapıkule, Avrupa’ya açılan gümrük kapılarımızdan biridir.
(Y) 7. TİKA’nın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Doğrusu: TİKA ilk olarak Türk Cumhuriyetleri ile işbirliğini geliştirmek için kurulmuştur. Günümüzde ise dost ve kardeş görülen tüm ülkelerde faaliyet göstermektedir.
(D) 8. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapıları kapalı durumdadır.
(D) 9. Nahcivan Azerbaycan’a bağlı bir özerk cumhuriyettir.
(D) 10. Türkiye ile Gürcistan vatandaşlarının sınırdan karşılıklı geçişlerinde kimlik belgesi yeterli olmaktadır.


C. Aşağıda komşularımız olan ülkeler ve gümrük kapılarımızdan bazıları verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve her bir gümrük kapımızın başındaki kutucuğa ilgili olduğu komşu ülkenin numarasını yazınız.
Ülkeler ve sınır kapıları


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
  A) Gürcistan B) Kazakistan
  C) Kırgızistan D) Özbekistan
 2. Ülkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Azerbaycan Hazar Denizi’nin batısındadır.
  B) Gürcistan, Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkedir.
  C) Kırgızistan’ın bütün toprakları Asya kıtasındadır.
  D) Yunanistan, bir ada ülkesidir.
 3. “Bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gulaştır.”
  Yukarıdaki sözü söyleyen biri aşağıdaki ülkelerden hangisini anlatmaktadır?
  A) Bulgaristan B) Kazakistan
  C) Macaristan D) Yunanistan
 4. “Türkiye ile …………………………….. kendilerini iki devlet bir millet sözüyle ifade etmektedirler.”
  Verilen ifadedeki noktalı yere hangi ülkenin adı yazılmalıdır?
  A) Azerbaycan B) Irak
  C) İran D) Türkmenistan
 5. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi aşağıda verilen Türk Cumhuriyetlerinden hangisinde bulunmaktadır?
  A) Azerbaycan B) Kazakistan
  C) Özbekistan D) Türkmenistan

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 1. Sizden ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmanız istenseydi neler önerirdiniz?
  Cevap:
  – Öncelikle ülkelerin insanlarının birbirlerini tanıması ve kaynaşması için programlar düzenlenebilir.
  – Bu ülkeler arasında öğrenciler geziler düzenleyebilir.
  – Türk Cumhuriyetleri arasında kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenebilir.
 2. Sizce ülkemizi diğer ülkelerden ayıran en farklı kültürel unsur hangisidir? Neden?
  Cevap:
  – Ülkemiz diğer ülkelerden ayıran kültürel unsur vatan kavramına olan bakıştır. Bizim ülkemizde vatan sahip çıkılması gereken ve uğruna can verilebilecek bir unsurdur. Vatan yani ülke toprağına bağlılık diğer milletlerde bu düzeyde değildir.
 3. Farklı kültürlere saygı gösterilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçlar neler olabilir?
  Cevap:
  – Farklı kültürlerin varlığı doğaldır. İnsanların bunu normal kabul etmesi gerekir. Saygı duyulmadığında insanlar birbirlerine düşman olabilirler. Aynı ülkede yaşayan insanlar da birbirlerinin kültürel değerlerine saygı göstermelidir.

Ali Yıldız hakkında 173 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*