4. Sınıf Türkçe-Koza Yayınları-Atatürk (Dinleme/İzleme Metni)

Atatürk

Bu bölümde Atatürk (Dinleme ve İzleme) metninin cevapları yer almaktadır.
Hazırlık
Atatürk’ün öğrencilik yaşamı hakkında neler biliyorsunuz?
Bir önceki metnin sonunda yapılması istenen sonraki derse hazırlık araştırmasında Atatürk’ün öğrencilik hayatıyla ilgili edindiğiniz bilgileri hatırlayınız.
ATATÜRK’ÜN ÖĞRENCİLİK YAŞAMI
Mustafa, annesinin isteğiyle Mahalle Mektebine başlamış, bir süre sonra da Şemsi Efendi’nin yeni metotlarla eğitim öğretim yaptığı özel okula devam etmiştir.
Ali Rıza Efendi vefat edince (1886), Zübeyde Hanım çocukları ile birlikte kardeşinin çiftliğine gittiği için, Mustafa öğrenim hayatına ara vermek zorunda kalmıştır.
Altı ay kadar süren çiftlik yaşamından sonra Selanik’e gelen Mustafa, Mülkiye Rüştiyesine (ortaokulu) başlamıştır. Burada, matematik öğretmeni Hüseyin Efendi’nin, sınıftaki bir olay nedeniyle Mustafa’yı dövmesi üzerine, Mustafa büyük annesi Ayşe Hanım tarafından okuldan alınmıştır.

Çocukluğundan itibaren askerliğe ilgi duyan Mustafa, asker olmak istiyordu. Asker olmasını istemeyen annesine haber vermeden Selanik Askerî Rüştiyesinin sınavlarına girerek başarılı olmuştur. Mustafa, Nisan 1894’te Selanik Askerî Rüştiyesinin ikinci sınıfından öğrenimine başlamıştır.
Kendi hatıralarında anlattığına göre Mustafa, Rüştiyede matematik dersine merak sarmış; bu derste sınıfın “müzakerecileri” arasına girmişti. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey (Harp Okulu 1297/1882 yılı mezunlarından), onun yetenek, yaratıcılık ve olgunluğunu teşhis ederek, ona “Kemal” adını vermiştir. Mustafa Kemal, son sınıfı, derslerden geçme tam notu olan 45 alarak (43 aldığı biri hariç) dördüncü bitirmiştir.

Mustafa Kemal, Askerî Rüştiyeyi bitirirken idadî (lise) eğitimine İstanbul’da Kuleli Askerî Lisesinde devam etmek istemiştir. Fakat, vatansever bir kurmay subay olan Hasan Bey, şu tavsiyede bulunmuştur: “Bundan vazgeçiniz oğlum. Manastır’a gidiniz, orada daha iyi yetişirsiniz.” Mustafa Kemal, Hasan Bey’in bu tavsiyesini dinleyerek Manastır Askerî İdadîsine gitmiştir. Başarılı bir askerî lise eğitiminin ardından Mustafa Kemal, Aralık 1898’in ilk yarısında son bulan sınavların sonucunda her dersten tam not (45 ve 20) alarak 54 mevcutlu üçüncü sınıfı ikinci olarak bitirip diplomasını almıştır. 
Mustafa Kemal’in yeni bir hayata atılacağı, kişiliği ve düşüncelerinin daha da olgunlaşacağı Harp Okuluna girişi 13 Mart 1899, apolet numarası 1283’tür.  Mustafa Kemal Harp Okulu 1’inci sınıfında, 635 mevcutlu piyade sınıfında bütün derslerden 484 not almış ve 9’uncu olarak ikinci sınıfa geçmiştir. 2’nci sınıfta 420 arkadaşı arasında toplam 522 not alarak ve 11’inci olarak üçüncü sınıfa geçmiştir. 3’üncü sınıfta ise 459 arkadaşı arasında üç yıllık notlarının toplamı üzerinden Harp Okulunu 8’inci olarak bitirmiştir.
Mustafa Kemal, 1902’de şimdi Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı olarak faaliyet gösteren Harbiye’deki Erkân-ı Harbiye Mektebine 1902’de başlamıştır.
Mustafa Kemal, Akademi birinci sınıfta, toplam 580 olan ders notlarından 479 not almış ve başarı sırası 8 olmuştur. İkinci sınıfında ise, toplam 480 puan alarak 6’ncı sırada yer almıştır. Kurmay yüzbaşı olarak yeminini 21 Ekim 1904 Cuma günü etmiştir. 11 Ocak 1905 Çarşamba günü 5. Orda’da yüzbaşı olarak görevlendirilmiştir.

Atatürk’ü büyük bir insan yapan koşullar nelerdir?
Atatürk’ü büyük bir insan yapan hayatında yaşadığı zorluklar karşısında yılmaması ve öğrenim hayatında hep doğru tercihler yapmasıdır. Atatürk hem tavsiye alabileceği insanlardan fikir almış hem de kendi hedeflerinin peşinden koşmuştur. Öğrenim hayatı boyunca derslerini ciddiye alıp çalışmakla birlikte kendini geliştirmeye dünya ile ilgili ufkunu genişletmeye çalışmıştır.


1. Etkinlik
Ön sayfadaki görsellerden hareketle dinleyip izleyeceğiniz metinde, Atatürk’le ilgili
olarak yer alabilecek bilgileri tahmin ederek aşağıya yazınız.

CEVAP: Benim tahminime göre bu metinde Atatürk’ün çocukluğu, ailesi, öğrencilik yılları, askerlik yılları ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonraki çalışmaları hakkında bilgiler yer almaktadır.


2. Etkinlik
Metni izleyip dinlerken size ilginç gelen bilgileri aşağıya yazınız.
Metni aşağıdaki videodan dikkatlice izleyiniz.
Metni dinlerken bana ilginç gelen şeyler: Atatürk’ün cephede kitaplarını yanından ayırmaması, Ankara’nın o tarihlerde 20 bin nüfuslu bir kasaba olması gibi bilgilerdi. Çünkü daha önce hiç duymamıştım.


3. Etkinlik
Aşağıda bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. İzlediğiniz metinden
hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Ardından anlamlarıyla kelimeleri
eşleştiriniz.

CEVAP:
Kelimeler


4. Etkinlik
a. İzlediğiniz videoda Atatürk’ün hayatı ile milletimizin özgürlük ve bağımsızlık için
verdiği Millî Mücadele anlatılmaktadır. Metinde Atatürk’le ilgili bilgilerin yeterli düzeyde
ve ilgi çekici bir şekilde verildiğini düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

CEVAP: Millî Mücadele ile ilgili yeterli bilgi verildiğini düşünüyorum. Ancak video daha ilgi çekici hazırlanabilirdi. (4. Sınıf öğrencisinin ilgisini çekecek bir tasarım kullanılmamış.)

b. Siz olsaydınız metinde başka hangi bilgi ve görüntüleri kullanırdınız? Nedenleriyle
yazınız.

CEVAP: Bu soruya cevap verebilmemiz için Atatürk’ün hakkında yeterli bilgimizin olması gereklidir. Ben olsaydım Atatürk’ün bizzat yaptığı bazı konuşmaların görüntülerini de eklerdim. Ayrıca yurt gezileri ile ilgili görüntüleri de kullanırdım.

c. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Bu fotoğraflar Atatürk’ün yaşamının farklı
dönemlerine aittir. Bu fotoğraflardan hareketle Atatürk’ün hayatının çeşitli dönemlerindeki
çalışmalarına örnekler veriniz.

CEVAP:
Atatürk Fotoğrafları
Atatürk bir asker olarak cephede milletiyle birlikte savaşmış ve böylelikle vatanımızın düşman işgalinden kurtulmasına önderlik etmiştir. Vatan kurtarıldıktan sonra yeni bir devletin kurulması çalışmalarını başlatmış yurdun değişik yerlerinde toplantılar düzenleyerek TBMM’nin kurulmasını sağlamıştır. Meclisin açılışından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve birçok yeniliğe ve değişime imza atmıştır.


5. Etkinlik
Mustafa Kemal ATATÜRK’ e ait imza örneğini inceleyiniz.
Atatürk imza
İmza nedir?

Mustafa ve Kemal olmak üzere iki ismi olan Atatürk
kendi imzasında Kemal isminin baş harfini kullanmıştır.
Eğer sizin de iki isminiz varsa bir tanesinin baş harfini
imzanızda kullanmakta sakınca olmayacaktır. İmzanızı
oluştururken birçok kez aynı şekilde yazmaya özen
gösteriniz. Atatürk’e karşı duygu ve düşüncelerinizi
dile getirdiğiniz kısa bir metin yazınız. Sayfanın sağ alt
kısmında yer alan yere imzanızı öğretmeninizden de
gerekli desteği alarak atınız.


CEVAP: Benim duygu ve düşüncelerim aşağıdadır, siz de kendi duygu ve düşüncelerinizi yazınız.
Sevgili Atatürk,
Senin hayatını öğrendiğimde kendime büyük dersler çıkardım. İnsanın hayalleri olmalı ama insan bunları hedeflere dönüştürmeli. Hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyip bunun için çalışmalar yaparsak hedeflerimize ulaşırız.
Sen de küçükken asker olmak istermişsin ve bu hedefini gerçekleştirmek için asker okullarına gitmiş ve burada kendini her alanda yetiştirmişsin. Okullarda derslerinde başarılı olmuş ve cephede bile kitaplarından ayrılmamışsın. Ayrıca bilgili ve kültürlü arkadaşlarından çok şey öğrenmiş ve kendini geliştirmişsin.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğun için sana sonsuz teşekkürler.


Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*