3-İnsanlar, Yerler ve Çevreler-Neler Öğrendiniz?

İnsanlar Yerler ve Çevreler

Bu bölümde Tuna Yayıncılık 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 91 ve 92. sayfalarındaki soruların cevapları yer almaktadır.
Neler öğrendiniz?

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Kelimeler

 1. Pusulanın renkli ucu her zaman …kuzey… yönünü gösterir.
 2. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede …Kutup Yıldızı… yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.
 3. Bir yerin …kuş bakışı… görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.
 4. Hava sıcaklığı …termometre… ile ölçülür.
 5. Dağlar …fiziki… haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.
 6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet …Meteoroloji… İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(Y) 1. Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.
(Y) 2. Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
Doğrusu: Heyelan daha çok Karadeniz Bölgemizde görülür.
(D) 3. Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
(D) 4. Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.
(Y) 5. Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
Doğrusu: Yeşil renk tamamen yükselti ile ilgilidir ve yüksekliği az olan bölgeleri gösterir.
(D) 6. Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
(D) 7. Düdük, deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalardandır.
(D) 8. Kara yolları beşerî unsurlardandır.
(Y) 9. Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.
Doğrusu: Trafik kazaları beşerî olaylardır.


C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.
Kelime kavram


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. I. Bulutlu gün sayısı
  II. Yeryüzü şekilleri
  III. Yağışların şekli
  Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
 2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
  A) GPS cihazı kulanmak B) Bulutlara bakmak
  C) Gölgeden yararlanmak D) Kutup Yıldızı’na bakmak
 3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
  A) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak B) Barajlar inşa etmek
  C) Az katlı binalar yapmak D) Enerji tasarrufu yapmak
 4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
  A) Cetvel B) Çikolata C) El feneri D) Islak mendil
 5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
  A) Ağaç B) Dere C) Kale D) Kedi
 6. I. Eğim fazladır.
  II. Killi toprak yapısı vardır.
  III. Yağış miktarı fazladır.
  Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
 7. I. Mobilyaları duvara sabitlemek
  II. Deprem çantası hazırlamak
  III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak
  IV. Acil servisten yardım istemek
  Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
  A) I B) II C) III D) IV
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
  B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
  C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
  D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.
  CEVAP: Gölge yönteminin diğer adı çubuk yöntemidir. Gölge yöntemiyle şu şekilde yönleri belirledikten sonra evinizin çevresindeki varlıkları yazabilirsiniz.
  Çubuk yöntemi
 2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.
  CEVAP: Kroki çizmek için bir kuş olup sınıfın tavanına yükseldiğinizi düşünün ve gördüğünüz şeyleri kabataslak olarak çizin. Şekilleri belli bir ölçüye göre küçültmek zorunda değilsiniz. Ayrıca eşyaların üst yüzeylerinin şekillerini belirtmeniz yeterlidir. Örneğin: Öğretmen masasını bir dikdörtgen ile belirtebilirsiniz.
 3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?
  CEVAP: Yaşadığınız köy, kasaba, ilçe hangi ile bağlı bunu öğrenin. Daha sonra bu ilin yer şekillerini araştırın. Yer şekilleri şunlardır: Dağ, tepe, ova, akarsu, göl. Nüfus ise o ilde yaşayan insan sayısıdır.
 4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.
  CEVAP: Bunun için aşağıdaki gibi basit bir tablo hazırlayabilirsiniz.
  Hava Durumu Tablo
  Tablonuzda kullanmak için hava durumu görselleri de araştırmalısınız. Biz sizin için bir örneği aşağıda gösterdik.
  Ayrıca hava sıcaklığı ve rüzgar yönüyle şiddetini haber bültenlerinden ya da internet sitelerinden takip edebilirsiniz.
  Not: Hava durumu görselleri pngwing.com sitesinden alınmıştır.
  Hava Durumu Sembolleri

Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*