2-Kültür ve Miras-Neler Öğrendiniz?

Kültür ve Miras

Bu bölümde Tuna Yayıncılık 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 59 ve 60. sayfalarındaki soruların cevapları yer almaktadır.
Neler Öğrendiniz?
A. Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Kültür ve Miras kelimeler

 1. Halk oyunları …millî… kültürümüzün bir parçasıdır.
 2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize …şanlı… unvanını vermiştir.
 3. Mustafa Kemal …Başkomutanlık… Meydan Muharebesi’nin ardından
  ordumuza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.
 4. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun …birleştirici… bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
 5. Şahin Bey …Antep… savunması sırasında şehit düşmüş
  kahramanlarımızdan biridir.
 6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri …etnografya
  müzelerinde sergilenir.
 7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola …İstiklâl Yolu… adı verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(Y) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
Doğrusu: Gül yağı, Isparta’ya özgüdür.
(Y) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarındandır.
(Y) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
(D) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
(D) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
(Y) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
Doğrusu: Dalye, iki takım arasında oynanır.
(D) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
(Y) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
(Y) 9. Kuvayı Milliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
Doğrusu: Batı cephesinde Yunanlılarla savaşılmıştır.
(D) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.


C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.
Olaylar ve tarihler


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?
  A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?
  B) Dedemin mesleği ne idi?
  C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?
  D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?
 2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?
  A) Ali Saip Bey B) Şahin Bey C) Şerife Bacı D) Yörük Ali Efe
 3. Mustafa Kemal’e kazandığı ………………………………. Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.
  Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Çanakkale B) Dumlupınar C) Sakarya D) Trablusgarp
 4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”
  Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?
  A) Aşık B) Dalye C) Saklambaç D) Topaç

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?
  CEVAP:
  – Öncelikle tarihî ve kültürel mirasımız tanınmalı ve tanıtılmalıdır.
  – Mirasımızın tanınması için yurt içi geziler düzenlenmelidir.
  – Mirasımızı tanıtacak belgeseller, filmler, çizgi filmler yapılmalıdır.
  – Müzeler kurulmalıdır.
  – Mirasımızı koruyacak dernekler, vakıflar kurulmalıdır.
  – Tarihî ve kültürel mirasın korunması için kanunlar çıkarılmalı ve uygulanmalıdır.
  – Tarihî eserler koruma altına alınmalıdır.
 2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?
  CEVAP: Bu soruya verilecek olan cevap kişiden kişiye değişir.
  Örneğin kalemi güçlü olan bir insan o dönemde basın-yayın yoluyla mücadeleye destek verebilir. Gazete çıkarabilir meselâ.
  Şairlik yönü kuvvetli olan şiirler yazar.
  Hitabet yeteneği olan kişi topluluklara moral verecek, onların inancını artıracak konuşmalar yapabilir.
  Beden olarak kuvvetli olan cepheye gider savaşır.
  İstihbarat kabiliyeti olan casusluk yaparak katkıda bulunabilir.
  Cephe gerisinde sağlık hizmeti verilebilir.
  Yani aslolan kişinin en yararlı olacağı alanda çalışarak vatan için bir şeyler yapmasıdır.
  Elbette ki hepimiz iş başa düştüğünde düşmanla çarpışıp vatanımız için ölmeye hazırız.

Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*