Fen Bilimleri SDR İpekyolu 3. Ünite Kuvvetin Etkileri Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

Kuvvetin Etkileri Ölçme Ve Değerlendirme

Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak yargılar doğru ise “D” kutucuğunu, yanlış ise “Y” kutucuğunu “X” ile işaretleyelim.
Cevap:
Mıknatıs

B. Aşağıda listelenen kelimeleri tablo içinde soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya çapraz olarak işaretleyerek gösterelim.
Mıknatıs
Cevap:
Kuvvet Sözcükler

C. Aşağıda verilen ifadeleri soldan başlayarak okuyalım. Okuduğumuz ifadenin doğru (D) mu yoksa yanlış (Y) mı olduğuna karar verelim. Verdiğimiz kararı gösteren yol boyunca ilerleyelim. Sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini işaretleyelim.

Kuvvet doğru çıkış

Ç. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazalım. Kelimeleri birden fazla yerde kullanabiliriz.
Kuvvet kelimeler
Cevap:
Kuvvet boşluk cevap

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyelim.
1. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
Cevap: C seçeneğidir. Çünkü anahtarlarda demir, nikel bulunur.
Mıknatıs tarafından çekilen

2. Kuvvetle ilgili olan aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Cisimler üzerinde şekil değişikliği etkisi yapabilir.
II. Cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir.
III. Hareket hâlindeki cisimleri durdurabilir.
A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III
Cevap: D seçeneğidir.

3. Mıknatıs çocuklar
Vildan, Esra ve Mustafa mıknatısla ilgili yukarıdaki bilgileri veriyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?
A. Vildan, Esra B. Vildan, Mustafa
C. Esra, Mustafa D. Vildan, Esra, Mustafa
Cevap: A seçeneğidir. Çünkü Mustafa’nın cümlesi yanlış bilgi içerir. Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter.

4. Kuvvet Bilgi
Yukarıdaki bilgileri tahtaya yazan öğretmen öğrencilerden tabloyu doldurmasını istiyor.
Buna göre tabloyu doğru dolduran bir öğrencinin işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A seçeneğidir.
Bilgiler

5. Mıknatıslar N ve S kutuplarından oluşur. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirlerini çeker.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki mıknatıs çiftlerinden hangilerinde itme kuvveti oluşmaz?

Mıknatıslar
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I, II ve III
Cevap: C seçeneğidir.

6. ■ Hareketli bir cismi durdurabilir.
● Duran bir cismi harekete geçirebilir.
▲ Cisimlerin hareketlerini yavaşlatabilir.
♥ Sadece esnek cisimlerin şeklini değiştirebilir.
Kuvvetle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. ■ B. ♥ C. ▲ D. ●
Cevap: B seçeneğidir. Çünkü kuvvet esnek olmayan cisimlerin de şeklini değiştirebilir.

Ali Yıldız hakkında 174 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*