5. Ünite Din ve Temizlik Ünite Sonu Değerlendirme

Ünite Sonu Değerlendirme

Ünite Sonu Değerlendirme

 1. İslam dininde emredilen ibadetlerle temizlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek anlatınız.
  Cevap: İslâm dininde birçok ibadetten önce temizlik yapmak gerekir. Örneğin namaz kılmak, Kur’an okumak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi ibadetlerden önce abdest almak gerekir. Abdest, gün içerisinde en çok kirlenen uzuvların yıkanmasıdır. Ayrıca bütün vücudun yıkandığı gusül abdesti de bütün ibadetler için gereklidir.
  Namazdan önce abdest alınarak vücut temizlendiği gibi namaz sırasında elbisenin ve namaz kılınacak yerin de temizliği önemlidir.
 2. Sağlıklı yaşamada temizliğin önemi nedir? Açıklayınız.
  Cevap: İnsanları hasta eden mikroplar kirli çevrelerde yaşar ve çoğalırlar. Çevremiz, elbiselerimiz ve vücudumuz temizse mikroplar bizi kolay kolay hasta edemez.
 3. Temiz olmak insana neler kazandırır? Belirtiniz.
  Cevap: Temiz insan öncelikle sağlıklı olur. Bu temizlik ruhuna da etki eder ve huzurlu olur. Çevresi tarafından sevilir ve sayılır.
 4. Okulumuzun ve evimizin temiz olması için neler yapabiliriz? Söyleyiniz.
  Cevap: Yaşadığımız yeri temiz tutarız. Çöpleri çöp kutusuna atarız. Kâğıt, metal, cam, plastik gibi maddeleri geri dönüştürürüz. Çevremizi ağaçlandırırız, çiçeklendiririz.
 5. Abdest alırken ilk ve son olarak hangi organlar yıkanır?
  A. Eller-yüz B. Burun-kollar C. Eller-ayaklar D. Ağız-ense
  Cevap: C seçeneğidir.
 6. I. Elleri yıkamak
  II. Banyo yapmak
  III. Yere çöp atmamak
  IV. Dişleri fırçalamak
  Yukarıdakilerden kaç tanesi beden temizliği ile ilgilidir?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Cevap: C seçeneğidir. Çünkü yere çöp atmamak beden temizliğiyle değil çevre temizliğiyle ilgilidir.
 7. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliği ile ilişkilendirilemez?
  A. Okulumuzu temiz tutmak
  B. Odamızı havalandırmak
  C. Çevremizi yeşillendirmek
  D. Doğru sözlü olmak
  Cevap: D seçeneğidir. Doğru sözlü olmak manevî temizlikle ilgilidir.
 8. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerini bilmekte aldanmıştır:
  …………………………. ve boş zaman.” (Buhârî, Rikak, 1.)

  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
  A. Ekmek B. Su C. Sağlık D. Yağmur
  Cevap: C seçeneğidir.
 1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle tamamlayınız.
  Kelimeler

• …Abdest…; el, yüz, ayak vb. organların yıkanmasıyla yapılan bir temizlik ve ibadettir.
• Boy abdesti, bütün vücudun yıkanmasıyla yapılan bir temizliktir.
Buna …gusül… denir.
• Sağlıklı olmak için öncelikle …temiz… olmak gerekir.
• Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dişlerini …misvak… ile düzenli olarak temizlemiştir.
• Temizlik …maddî… ve …manevî… temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.
• Yemekten önce ve sonra …elleri… yıkamak Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği bir davranıştır.

 1. Çevrenin temiz olması için nelere dikkat etmek gerekir? Aşağıdaki şemaya yazınız.
  Çevre temizliği
  Cevap: Bu şemaya aşağıda verilenlerden istediklerinizi yazabilirsiniz.
 • Çöpler çöp bidonlarına atılmalıdır.
 • Çöp bidonları, konteynerlerdeki çöpler düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Çöpler, evsel atık, kağıt, cam, metal olarak ayrıştırılmalı ve geri dönüştürülmelidir.
 • Gereksiz poşet ve plastik tüketiminden kaçınılmalıdır.
 • Piller çöpe atılmamalı ve toplanmalıdır.
 • Akarsular, göller ve denizler temiz tutulmalıdır.
 • Pis sular arıtma tesislerinde arıtılmalıdır. Kesinlikle akarsu, deniz gibi su kaynaklarına karıştırılmamalıdır.
 • Fabrikalar bacalarına filtre taktırmalıdır.
 • Gereksiz motorlu taşıt kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve dalga enerjisi gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.
 • Ağaçlara ve bitkilere zarar verilmemelidir.
 • Çevre ağaçlandırılmalı ve yeşillendirilmelidir.
 • Doğal hayat, bitki ve hayvanlar korunmalıdır.
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*