Fen Bilimleri SDR İpekyolu 4. Ünite Maddenin Özellikleri Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

Maddenin Özellikleri Ölçme Ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazalım. Kelimeler birden fazla yerde kullanılabilir.

Cevap:
1. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç grupta sınıflandırılır.
2. Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır.
3. Bir cismin içerdiği madde miktarı ile ilgili büyüklük kütle olarak tanımlanmaktadır.
4. Demir çivi, toplu iğne, mıknatıs tarafından çekilir.
5. Maddeler arasında ısı alışverişi sonucu ısınma ve soğuma olayları görülür.
6. Katı maddeler ısı alarak sıvı hâle geçer.
7. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez.


B. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak yargılar doğru ise “D” kutucuğunu, yanlış ise “Y” kutucuğunu “X” ile işaretleyelim.
Cevap: Cümlelerin doğru ya da yanlış olduğu sonuna yazılmıştır.

1. Buz, sıvı bir maddedir. (Y)
2. Bakır tozu mıknatıs tarafından çekilir. (Y)
3. Talaş-toplu iğne karışımını mıknatısla ayrıştırabiliriz. (D)
4. Donma olayı bir hâl değişimidir. (D)
5. Sıvıların hacmi terazi ile ölçülür. (Y)
6. Saf maddeler birden fazla maddenin karıştırılmasıyla elde edilir. (Y)
7. Tuz ve şeker saf maddelerdir. (D)


C. Aşağıdaki kutucuklarda bazı kelimeler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak verilen soruları cevaplayalım.

Cevap:
1. Hangi kutu ya da kutucuklarda karışım örnekleri verilmiştir?
3-5-6
2. Hangi kutu ya da kutucuklarda saf madde örnekleri verilmiştir?
1-8
3. Hangi kutu ya da kutucuklarda maddenin ölçülebilir özellikleri verilmiştir?
7-9
4. Hangi kutu ya da kutucuklarda hâl değişim olayları verilmiştir?
2-4


Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim.

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi katı değildir?
A. Demir çubuk B. Silgi C. Süt D. Buz
Cevap: C seçeneğidir.

2. I. Bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar.
II. Hacim birimleri litre ile belirtilir.
III. Kütleleri yoktur.
Sıvılarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III
Cevap: A seçeneğidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
A. Tuz B. Salata C. Ayran D. Limonata
Cevap: A seçeneğidir.

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi cisim değildir?

Cevap: D seçeneğidir. Maddenin biçim verilmiş hâline cisim denir. Toprağın belli bir şekli yoktur.

5. Azra, Esra ve Can ellerindeki kaplarda bulunan maddelerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor:
Azra: Birden çok saf maddeden oluşmaktadır.
Esra: Katı maddelerin şekil almasıyla oluşmuştur.
Can: Kendinden başka madde içermemektedir.
Buna göre Azra’nın, Esra’nın ve Can’ın kaplarındaki maddeler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

Cevap: B seçeneğidir.

6. X gaz, Y sıvı, Z ise katı hâlde bulunan saf maddelerdir.
Buna göre bu maddelerden,

I. Belirli bir hacmi olan fakat belirli bir şekli olmayan hangisidir?
II. Belirli bir şekli ve hacmi olan fakat sıkıştırılamayan hangisidir?
Yukarıdaki soruların cevapları hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Cevap: C seçeneğidir.

7. Üç öğrenci aşağıdaki etkinlikleri yapıyor.

Buna göre, hangi öğrenciler yaptıkları etkinliklerde, karışımları ayırma tekniklerini doğru kullanmıştır?
A. Ali, Emre B. Yalnız Tuğçe
C. Tuğçe, Emre D. Ali, Tuğçe, Emre
Cevap: A seçeneğidir.

8. Isı verilerek eritilen maddelerin isminin yazıldığı balonlar patlatılmaktadır. Buna göre aşağıdaki hangi balon patlatılmalıdır?

Cevap: D seçeneğidir.

9. I. Maddeler, ısı verdiğinde hâl değiştirir.
II. Soğuma, maddelerde hâl değişimine neden olmaz.
III. Isınma soğuma olayları, ısı alışverişi ile oluşur.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve III D. I, II ve III
Cevap: C seçeneğidir.

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir?

Cevap: C seçeneğidir.

11. Necla, Kerem, Duygu kütle ve hacimle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor:
Necla: Kütle maddelerin ölçülebilir bir özelliğidir.
Kerem: Her maddenin hacmi ölçülemez.
Duygu: Hacim eşit kollu terazi ile ölçülür.
Buna göre Necla’nın, Kerem’in ve Duygu’nun verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız Necla B. Yalnız Duygu
C. Kerem ve Duygu D. Necla ve Kerem
Cevap: A seçeneğidir.

12.
Yukarıdaki tabloda verilen bilgi doğru ise yanındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” harfi yazılacaktır.
Buna göre tabloyu doldurduğumuzda aşağıdaki sonuçlardanhangisine ulaşılır?


Cevap: C seçeneğidir.

Ali Yıldız hakkında 173 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*