Fen Bilimleri SDR İpekyolu 4. Ünite Maddenin Özellikleri 3. Bölüm Maddenin Hâlleri

Maddenin Halleri

Maddenin Halleri Hazırlık Çalışmaları

  1. Soluduğumuz hava, maddenin hangi hâlidir?
    Cevap: Soluduğumuz hava maddenin gaz hâlidir.
  2. Çevremizdeki maddelerden hangileri konuldukları kabın şeklini alır? Neden?
    Cevap: Su, süt, çay, meyve suyu gibi sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Bir de kum, tuz,şeker gibi küçük tanecikli maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. (Bunlar sıvı gibi davranmış olurlar.)
  3. Çevremizdeki hangi maddelerin şekilleri dışarıdan bir etki olmadıkça değişmez?
    Cevap: Katı maddelerin şekli dışarıdan bir etki olmadıkça değişmez.

Neler Öğrendik?
Madde doğada üç hâlde bulunur. Bunlar maddenin katı, sıvı ve gaz hâlidir. Çevremizden madde örnekleri bularak aşağıdaki çizelgeye yazalım. Maddeleri katı, sıvı ve gaz şeklinde gruplandırarak bunların özelliklerini örnekteki gibi yazalım.
Cevap: Aşağıdaki tablo örnek olarak doldurulmuştur. Kendi yazdığınız maddelerin hallerine ve özelliklerine göre doldurabilirsiniz.
Katı sıvı gaz tablo

Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.