4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım Hazırlık Çalışmaları

4. Ünite Hazırlık Çalışmaları

Hz. Muhammed

Hazırlık Çalışmaları

 1. Hanif, tevhid, put, müşrik, hicret kavramları hakkında bir araştırma yapınız.
  CEVAP:
  Hanif: Allâh’ın birliğine inanan; Hak dine tâbî olan, Hazret-i Muhammed’in (S.A.V.) çağrısından önce de Arabistan’da tek Allâh’a inanan demektir. İslâm inancına sıkı ve samîmî olarak bağlanan anlamlarına gelmektedir. Ayrıca hanifler, bâtıl inançlardan, yanlış fikirlerden ve kötü ahlâktan uzaktır. Onlar sadece Allâh’a ibâdet eden ve karşılığını yalnıca O’ndan bekleyen kimselerdir.
  Tevhid: Kelime anlamı tek ve bir olmaktır. Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve mâbud (ibadet edilen) oluşunda tek olduğunu zihnen ve kalben kabul etmek demektir.
  Put: Allah’tan başka tapınılan nesne demektir. Genellikle kendisine ibadet edilen heykeller şeklinde anlaşılır. İslâm öncesinde Kabe’nin içinde ve çevresinde çok sayıda put olduğu, bunlara ibadet edildiği ve onlardan yardım istendiği bilinmektedir.
  Müşrik: Allah’a ortak koşan, Allah ile birlikte başka şeylere de tapan, onları da güç ve kudret sahibi gören kimselere müşrik denir.
  Hicret: Bir yerden başka yere göç etmek demektir. Dinî sebeplerden dolayı bir yeri bırakıp başka yere göçmeyi ifade eder. Özel olarak ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayının adı Hicret’tir. Bu olay milattan sonra 622 yılında gerçekleşmiştir ve Müslümanlar için milat, başlangıç olmuştur. Hicri takvimin başlangıç yılı hicretin olduğu yıldır.
 2. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu dönemde Arap toplumunda hangi olumsuzlukların yaygın olduğunu araştırınız.
  CEVAP: Bu dönemde Arap toplumundaki en büyük olumsuzluk Allah’a şirk koşulması, putlara tapılmasıydı. Allah’ın birliği yani tevhid inancı unutulmuştu.
  Araplarda kabilecilik ön plandaydı. Haksız bile olsalar kendi kabilesinden olan kişiyi destekliyorlardı.
  Kölelik vardı ve insanlar pazarlarda alınıp satılır, bunlara çok kötü davranılırdı.
  Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. Kız çocuğu sahibi olmak utanç verici bir şey olarak kabul edildiğinden onları diri diri toprağa gömenler bile vardı.
  İçki, kumar, hırsızlık gibi kötü davranışlar yaygındı.
 3. Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertleri hakkında büyüklerinizle konuşunuz. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.
  CEVAP: Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Kureyş kabilesindendi. Dedesinin adı Abdulmuttalip, babasının adı Abdullah ve annesinin adı Âmine idi. Kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talip’ti. Süt annesinin adı ise Halime’ydi.
 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençlik yılları hakkında bir araştırma yapınız.
  CEVAP: Peygamberimiz (S.A.V.) gençlik dönemlerinde çobanlık yaparak ve ticaretle uğraşarak amcası Ebu Talip’e destek olmuştur. Putperestliği kabul etmemiş puta tapılan törenlere katılmamıştır. İçinde yaşadığı toplumdaki içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklarından uzak durmuştur. Yapılan haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı çıkmış ve bunun için kurulan Hılful Füdul hareketine katılmıştır.
 5. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye kiminle, ne zaman ve niçin hicret etmiştir? Bu konuda bir araştırma yapınız.
  CEVAP: Peygamberimiz (S.A.V.) Medine’ye Hz. Ebubekir’le, 622 yılında, İslâm dinini daha rahat yaşamak ve insanlara anlatabilmek için hicret etmiştir.
Ali Yıldız hakkında 173 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*