4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım Değerlendirme

Din Kültürü 4. Ünite

Ünite Değerlendirme

 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumsal hayat nasıldı? Bilgi veriniz.
  Cevap: Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede kabilecilik hakimdi. Yani insanlar kan bağına önem veriyordu. Haklı olup olmadığına bakmadan herkes kendi akrabasını desteklerdi. Bu nedenle sık sık kabile savaşları çıkıyordu.
  Mekke şehri ticaret yolları üzerinde olduğundan insanların geçim kaynağı ticaretti. Göçebe olanlar ise hayvancılıkla uğraşıyordu.
  Kâbe’nin burada oluşu nedeniyle Mekke önemli bir merkezdi. Hz. İbrahim’den beri burada tek ilah inancı vardı. Fakat zamanla insanlar Allah yanında putlara da tapmaya başlamışlar ve Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı.
  Toplum ahlâki olarak bozulmuştu. İçki, kumar yaygındı. Güçlü ve zengin olanlar, fakir ve kimsesiz olanları eziyordu.
  Kadın ve kızlara değer verilmiyor, kız çocukların diri diri toprağa gömüldüğü oluyordu.
  İnsanların mallarına el konulduğu gibi kendileri de esir alınarak köle olarak kullanılıyor ve alınıp satılıyordu.
 2. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumda hangi inançlar yaygındı? Belirtiniz.
  Cevap: Bu çevrede önceden tek ilah inancı varken daha sonraları putlara tapmaya başlamışlardı. Allah’ın varlığını kabul etmekle birlikte insanların çoğu putperestti. Fakat az sayıda da olsa Hz. İbrahim’in inancını benimseyen tek ilah inancını devam ettiren, putlara tapmayan insan vardı. Bunlara hanif deniyordu.
 3. Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler veriniz.
  Cevap: Peygamberimiz çocukluk ve gençlik yılları boyunca putlara tapmaktan, puta tapılan törenlerden uzak durdu.
  Ağırbaşlıydı, yalan söylemeyen, güvenilir, dürüst bir insandı.
  Toplumundaki içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan hep uzak durmuştu.
  Akrabalarını ziyaret eder, komşuları ile iyi geçinir, fakirlere yardım ederdi. Zor durumda olanların yardımına koşardı.
  Çevresinde yaşanan haksızlıklara karşı duyarlıydı. Bunları önlemek için kurulan Hilful Füdul adlı topluluğa katılmıştı.
 4. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile nasıl evlenmiştir? Anlatınız.
  Cevap: Hz. Hatice ticaretle uğraşan zengin bir kadındı. İşlerini emanet edebileceği dürüst birini arıyordu. Peygamberimizin dürüstlüğünü ve güzel ahlâkını duymuştu. Peygamberimize işlerine yardımcı olmasını teklif etti. Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bu dönemde Peygamberimizin dürüstlüğü sayesinde Hz. Hatice’nin kazancı artmıştı. Bu süreçte Hz. Hatice Peygamberimizi (s.a.v.) daha yakından tanımış ve ahlâkının güzelliğine şahit olmuştu. Bazı kimseleri aracı olarak göndererek O’na evlenme teklif etti. Peygamberimiz de büyüklerine danıştıktan sonra bu teklifi kabul etti. Aile büyüklerinin katıldığı bir törenle evlendiler.
 5. Müslümanlar Habeşistan’a ve Medine’ye niçin hicret etmişlerdir? Açıklayınız.
  Cevap: Mekke’de Müslümanların sayısının giderek artması buradaki müşrikleri rahatsız etti. Müslümanları dinlerinden döndürmek için onları tehdit ediyorlardı, kimsesiz olanları eziyet ve işkencelerle yıldırmaya çalışıyorlardı. Bu süreçte bazı Müslümanlar Peygamberimizden (s.a.v.) izin alarak adil bir yöneticinin bulunduğu Habeşistan’a göç ettiler.
  Müşriklerin ekonomik ve sosyal baskıları artınca daha sonra Medine’ye de hicret etmişlerdir.
  Bu hicretlerin sebebi Müslümanların İslâm dinini daha rahat ve özgür bir ortamda yaşamak ve insanlara anlatıp yaymak istemeledir.
 6. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’de İslam toplumu oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.
  Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) burada ilk olarak bir mescit yaptırdı. Bu mescideMescid-i Nebi adı verildi. Mescidin yanına da kimsesiz Müslümanlar için suffe adı verilen bir yer inşa ettirdi.
  Peygamberimiz Mescid-i Nebi’de Müslümanlara 5 vakit namaz kıldırıyor, onlara Kur’an ayetlerini okuyup açıklıyor ve İslâm’ı anlatıyordu.
  Toplumda ortaya çıkan birçok sorunu burada çözüyordu.
  Önemli konularda toplantılarını da burada yapıyordu.
  Suffe’de kalan Müslümanlar ilim öğreniyor, Kur’an ayetlerini ezberliyorlardı. Ayrıca burada Müslümanların okuma yazma öğrenmeleri için öğretmenler de görevlendirilmişti.
  Tüm bu çalışmalar Medine’de güçlü bir İslâm toplumu meydana getirmek içindi.
 7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği dinî ilkeleri benimseyen ve onun öğrettiği din üzere yaşayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Hristiyanlar B. Hanifler C. Yahudiler D. Müşrikler
 8. Peygamberimizin (s.a.v.) anne ve babasının ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A. Kasım-Zeynep
  B. Hamza-Rukiye
  C. Abdullah-Amine
  D. Abdülmüttalip-Halime
 9. Peygamberimizin (s.a.v.) babasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Ticaretle uğraşırdı.
  B. Abdülmuttalip’in en küçük oğluydu.
  C. Yirmi beş yaşındayken Medine’de vefat etti.
  D. Peygamberimiz (s.a.v.) altı yaşındayken vefat etti.
 10. Aşağıdakilerden hangi seçenekte İlk Müslümanlar tam ve doğru verilmiştir?
  A. Hz. Âişe-Hz. Ali-Hz. Fâtıma-Hz. Ebû Bekir
  B. Hz. Hatice-Hz. Ebû Bekir-Hz. Zeyd b. Hârise-Hz. Ali
  C. Hz. Osman-Hz. Ebû Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
  D. Hz. Ali-Hz. Fâtıma-Hz. Hasan-Hz. Hüseyin
 11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
  Kelimeler

• Allah’ın (c.c.) bir olduğu, eşi ve benzerinin olmadığı şeklindeki inanca
tevhid… denir.
• Arap toplumunda insanların büyük çoğunluğu taştan, ağaçtan vb. şeylerden yaptıkları …putlara… tapıyordu.
• Peygamberimiz (s.a.v.) on iki yaşındayken amcası …Ebu Talip… ile Şam yönüne yolculuğa çıkmıştır.
• Peygamberimiz (s.a.v.) …Kureyş… kabilesine mensup bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) dedesinin adı …Abdülmuttalip… Peygamberimizin (s.a.v.) sütannesinin adı …Halime
• İnançları uğruna Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara
Muhacir… denir.
• Mekkeli muhacirlere her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara
Ensar… denir.
• Peygamberimizin Ravza-i Mutahhara denilen mezarı …Medine… şehrindedir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerine, ev halkına …ehl-i beyt… denir.

Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*