3. Ünite Güzel Ahlâk Etkinlik Cevapları

Güzel Ahlâk Etkinlik Cevapları

Ahlâklı davranışlar
Dinin ve ahlâkın yapılmasını istediği davranışlara örnek olarak şunları yazabilirsiniz:

 • Alçak gönüllü olmak
 • Güler yüzlü olmak
 • Adaletli olmak
 • Yardımsever olmak
 • Doğru sözlü olmak
 • Sabırlı olmak
 • Cömert olmak
 • Haksızlıklara sessiz kalmamak
 • Temiz olmak
 • İnsanlar hakkında iyi şeyler düşünmek
 • Akrabalarla ilgilenmek, onlara yardım etmek
 • Hastaları ziyaret etmek
 • Hayvanlara iyi davranmak
 • Çevreyi temiz tutmak
 • İnsanlarla iyi geçinmek

Anne baba ile ilgili sorumluluklar
Bu ayetlere göre anne babamıza iyi davranmamız emredilmektedir. Anne babamızın istediği şeyler şayet Allah’ın yasakladığı şeyler değilse bunları yerine getirmeye çalışmalıyız. Anne babalar yaşlandıklarında onlara bakmak ve ihtiyaçlarını gidermek zorlaşır. Yine de onlara karşı sabırlı olmalı, onları azarlamamalı, kalplerini kırmamalıyız. Güzel sözlerle gönüllerini almalıyız. Anne babamız küçüklüğümüzde bizi nasıl koruyup kolladıysa bizler de onları öyle korumalıyız. Ayrıca anne babamız için Allah’tan iyilik, sağlık ve rahmet istemeli, onlar için dua etmeliyiz.


Büyüklere saygı küçüklere merhamet
Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhametle davranmayan bizden değildir, hadisini şöyle yorumlayabiliriz:
Toplum, büyük-küçük insanların bir arada yaşadığı bir yapıdır. İslâm dininde büyüklere saygı göstermek ve küçüklere merhamet etmek emredilir. Allah, insanlara yeryüzünde barış içinde yaşayabilmeleri için din göndermiştir. Dinin emrettiği şeyler buna yöneliktir. Büyükler küçüklerinden saygı, küçükler ise büyüklerinden merhamet görürse toplumda insanlar birbirine güvenir. Böyle bir toplumda huzur ve mutluluk olur. Bu Hadis-i Şerif, böyle davranmayan insanların gerçek Müslüman olamayacaklarını belirtmektedir.


Komşulukla ilgili akrostiş şiir
Komşulukla ilgili akrostiş şiire bir örnek veriyoruz. Ancak biraz düşünerek siz de benzerini hatta daha güzelini yazabilirsiniz.

Komşuluk güzel şeydir
Onlar koşar yardımına
Mutluluğun sırrı burada
Şayet yardımlaşırlarsa
Uzatırlarsa birbirlerine ellerini
Lâzım olan budur komşulukta
Umutla bakarsın hayata
Komşun eğer yanındaysa

Not: Bu şiir ilkokul.xyz sitesi için yazılmıştır.


Akraba ve komşu hakkıDinimiz akrabalık ve komşuluk ilişkilerine büyük önem verir. Bizler Müslümanlar olarak Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inandığımızı söyleriz. Çünkü bunlar imanın altı şartından iki tanesidir. Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te Peygamberimiz (s.a.v) Allah’a (c.c.) ve ahirete inanıyorsanız bunu yaşantınızla ve davranışlarınızla göstermelisiniz demek istemiştir. Müslümanlar olarak misafire ve komşularımıza ikramda bulunmamız emredilmiştir. İkramda bulunmak yedirip içirmekle olabildiği gibi, güler yüz göstermek, selamlaşmak, hâl hatır sormakla da olur. Zaten selamlaşıp hâlini hatırını sormadığımız kimselerin ihtiyaçlarını da bilemeyiz.

İkinci Hadis’i Şerif’te ise Peygamberimiz (s.a.v.) Cebrail’in (a.s.) kendisine komşulukla ilgili birçok tavsiyede bulunduğunu belirtmiştir. Hatta bunun çok olması üzerine komşuyu mirasçı kılacağını zannettim demiştir. Bilindiği gibi insanın mirası eşine ve çocuklarına bırakılır. Burada komşunun üzerimizdeki hakkının büyüklüğüne vurgu yapılmıştır.


Kişi arkadaşının dini üzeredir.
Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te arkadaşın insan üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. İnsan birlikte vakit geçirdiği kişiye benzemeye başlar. Onun düşüncelerini ve davranışlarını benimser. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözü de bu konuyla ilgilidir.

Bu Hadis-i Şerif bizlere iyi, güzel ahlâklı insanlarla arkadaşlık etmemizi öğütler. İyi ve güzel ahlâklı insanlar bizi iyiliğe ve güzel davranışlara sevk eder. Aksine kötü arkadaş da yine kötülüğe ve kötü davranışlara sevkeder.


Fatiha Suresinde tavsiye edilen davranışlar
Fatiha Suresinde tavsiye edilen davranışlar için önce Fatiha’nın anlamına bakalım:
1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Buna göre Fatiha Suresinin tavsiye ettiği davranışlara şunlar yazılabilir:

 • Her işimize Allah’ın adıyla başlamalıyız.
 • Allah’tan başkasına hamd etmemeliyiz.
 • Yalnızca Allah’a kulluk etmeliyiz.
 • Sadece Allah’tan yardım istemeliyiz.
 • Bizi doğru yola iletmesi için Allah’a dua etmeliyiz.
 • Allah’ın lütuf ve ikramda bulunduğu kimselerin yolunu takip etmeliyiz.
 • Sapkınların yolunu takip etmekten sakınmalıyız.
Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*