4. Sınıf Türkçe-Koza Yayınları-Küçük müyüz, Büyük mü?

Küçük müyüz, büyük mü?

Bu bölümde Koza Yayınları 4. Sınıf Türkçe kitabındaki “Küçük müyüz, Büyük mü?” metninin cevapları yer almaktadır.
Hazırlık
1. Evren ve uzay hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Bu kişisel bir sorudur. Doğru veya yanlış olmasına bakmadan evren ve uzay hakkında bildiğin şeyleri kısaca yazmalısın.
2. Sizce yaşadığımız gezegenden daha büyük olan gezegenler var mıdır?
Cevap: Bu da kişisel bir soru. Zaten sizce diyerek başlıyor. Yaşadığımız gezegen olan Dünya’dan daha büyük gezegen olup olmadığı hakkında varsa bilginizi, yoksa düşüncenizi yazmalısınız.


1. Etkinlik
Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamlarını eşleştiriniz.
ÇÖZÜM:
Kelimeler


2. Etkinlik
Galaksi
a. Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi
paylaşınız.

Atatürk
b. Dilimize henüz yerleşmemiş ama günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız.
ÇÖZÜM:
Türkçe karşılıklar

Dilimizi korumak için günlük hayatımızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin
yerine Türkçelerini kullanmaya özen göstermeliyiz.
Not: Yukarıdaki “okey” kelimesi aslında “ok” olarak yazılır. Bu kelime her şey yolunda anlamına gelen “all correct” ifadesinden gelmiştir. All correct “oll korrekt” olarak okunur.

c. Yukarıdaki yabancı kelimelerin Türkçelerini birer cümlede kullanınız.
Binanın çıkış kapısını bir türlü bulamadık.
İnternetten dizüstü bilgisayar fiyatlarını araştırdım.
Teknolojide yapay zekâya olan eğilim arttı.
Sitenin bağlantısını mesaj olarak gönderdim.
Kerem basketbol takımının yıldızı oldu.
Sen de tamam dersen projeye başlayacağız.
Ziyaretimiz anlık olarak gelişti.
Bu fikir kendiliğinden ortaya çıktı.
Psikologla üç oturum görüştük.
Filmin 13.00 gösterimine dört bilet aldık.


3. Etkinlik
Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız.
1. Yazar karşılaştırma yapmak için hangi hayvanları metinde örnek olarak vermiştir?
Yazarın bu yöntemle anlatımını ilgi çekici hâle getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden?

Cevap: Karınca, arı, kedi, salyangoz, fil ve balinayı örnek olarak vermiştir. Büyüklük ve küçüklük konusuyla ilgili olarak hayvanları örnek vermesi bence anlatımını oldukça ilgi çekici hâle getirmiştir.
2. Yazar, dünyamızın hem büyük hem de küçük olmasını hayvanlar dışında hangi nesneleri
örnek göstererek karşılaştırma yapıyor?

Cevap: Evi, sokağı, yağmur tanesini, toprak tanesini, ırmağı, bahçe ve tarlaları örnek gösteriyor.
3. Yazar, küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra neyi önemli buluyor? Yazarın bunu
önemli bulmasının nedeni nedir? Siz bu konuda yazara katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: İnsan kalbini daha önemli buluyor. Ona katılıyorum. Kalp önemli yani değerlidir. Kalbe her şey, bütün kainat sığabilir.
4. Metnin türü nedir? Bu türün genel özelliklerini açıklayınız.
Cevap: Metnin türü sohbettir. Sohbet türünde yazar, düşüncelerini samimi bir dille anlatır. Senli-benli bir anlatım kullanır ve okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazar.


4. Etkinlik
Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve
kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz.

Gerçek, mecaz, terim


5. Etkinlik
Cümle içerisinde insan, şehir, millet vb. adların ilk harflerinin her zaman büyük yazıldığını
hatırlayınız. Bunun dışında dergi, kitap, gezegen ve yıldız adlarının ilk harfi de her zaman
büyük yazılır.
Örnek:
Arkadaşım Sait Faik Abasıyanık’ın Semaver kitabını okuyordu.
O sırada babam, kitapçıya her ay takip ettiği dergilerden olan Varlık’ı sordu.
Dünya’mıza en yakın gezegen Mars’tır.
Geceleri, Kutup Yıldızı’na bakarak yönümüzü bulabiliriz.
İçinde kitap, dergi, gezegen ve yıldız adı geçen dört cümle de siz yazınız.
CEVAP:
Salı akşamları ailece Safahat okuyoruz.
Bu ay Siyer Çocuk’a abone oldum.
Fen Bilimleri dersi için Neptün’ü araştırıyorum.
Bu gece teleskopumla Sirius gözlemi yapacağım.


6. Etkinlik
a. Aşağıdaki Ay görselini inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz.

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içindeki beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında merkezden merkeze uzaklık 384.403 (üç yüz seksen dört bin dört yüz üç) km yani Dünya’nın çapının yaklaşık 30 katı kadardır.
Ay’ın Dünya’ya uzaklığı: 384.403 km’dir.
Ay’ın yarıçapı: 1.737 km’dir.
Ay’ın yaşı: 4 milyardan fazladır.

b. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerdeki sayıların yazılışlarına dikkat ediniz.
Ay’ın yarıçapı bin yedi yüz otuz yedi kilometredir.
Ay’ın, Dünya’ya olan uzaklığı üç yüz seksen dört bin dört yüz üç kilometredir.
Ay’ın yaşı 4 milyardan fazladır.

Sayıların yazılışlarında aşağıdaki kurallara uymalıyız:
I Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.
II Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
Örnek: altı yüz, beş bin iki yüz seksen sekiz, yedi yüz elli bir
III Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen
bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
Örnek: 5 milyar, 7 trilyon, 10 bin
IV Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların
yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında,
maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
Örnek: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, II. Murat, I. Cilt
c. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.
1.325 : Bin üç yüz yirmi beş
2.965 : İki bin dokuz yüz altmış beş
4.654 : Dört bin altı yüz elli dört
200 : İki yüz
358 : Üç yüz elli sekiz


7. Etkinlik
Beşer kişilik gruplara ayrılarak “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenen görselleri sıranızın üzerine yerleştiriniz. Görselleri inceleyerek uzayın ve Güneş sisteminin büyüklüğü hakkında tahminlerde bulununuz. Ardından uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olduğunuzu hayal ediniz. Güneş sisteminde bulunan hangi gezegenlere gitmek istediğinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Konuşmanızı yaparken aşağıdaki kurallara uygun hareket ediniz.

Nezaket kurallarına uyarak arkadaşlarınıza ve öğretmeninize karşı uygun hitap ifadelerini kullanınız.
İşitilebilir bir ses tonuyla konuşunuz.
Dinleyicilerle göz teması kurunuz.
Kelimeleri anlamına uygun olacak şekilde doğru telaffuz ediniz.
Beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Beden dili, konuşurken yaptığımız hareketlerdir. Beden dili genel anlamıyla duruşumuzun, jest ve mimiklerimizin karşımızdakine ilettiği mesajdır. Yüzümüzün tüm kas hareketleri mimiklerimizi oluştururken, el-kol ve bacak hareketlerimiz jestleri oluşturur. Eğlenceli bir olayı asık suratla anlatmamız ya da acıklı bir olayı gülerek anlatmamız konunun içeriğinin anlaşılmamasına neden olur. Konuşurken gerekenden fazla el ve kol hareketi yapmak dinleyenlerin dikkatini dağıtır.


8. Etkinlik
“Kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince…” cümlelerinde yazar, evrendeki her şeyi sevebileceğimizi belirtiyor. Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız.

Yazmaya başlamadan önce yazmak istediğiniz konuda
aklınıza gelenleri not alınız. Gerekirse bunları maddeler
hâlinde yazınız. Ardından konuda giriş, gelişme ve sonuç
bölümlerini nasıl ele alacağınızı belirleyiniz.
Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve
noktalama hatalarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı
sınıf içinde okuyabilir ya da öğretmeninizin rehberliğinde
sınıf panosunda sergileyebilirsiniz.

Örnek cevap: İnsan isterse her şeyi sevebilir mi? Sanki biraz zor gibi görünüyor. Ama sevdiğimiz şeyleri bir saymaya kalksak… Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, tanıdığımız bazı insanlar, oyuncaklarımız, sevdiğimiz hayvanlar derken bir sürü şey sayabiliriz. Küçücük kalbimize bunca şeyin sevgisi nasıl sığıyor? Demek ki kalbimiz o kadar da küçük değil. Sevdiğimiz şeyler kalbimizde hiç de sıkışmıyor. Bir insanı daha sevsek, bir hayvanı daha sevsek, bir çiçeği sevsek kalbimizde yer sıkıntısı olmuyor. Belki gerçekten de bakış açımızı değiştirirsek kalbimize evreni sığdırabileceğiz.


Sonraki derse hazırlık
Doğa olaylarını araştırarak sınıfa konuyla ilgili farklı görseller getiriniz.
Sevgili çocuklar, eğer internetten doğa olaylarını araştıracaksanız rüzgar, fırtına, kasırga, hortum, yağmur, şimşek, dolu, kar yağışı, sis, sel, toprak kayması, volkan, deprem, çığ, heyelan vb. anahtar kelimelerle görsel araması yaparak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Ali Yıldız hakkında 185 makale
1980 yılında Kahramanmaraş, Afşin'de doğdum. 1996 yılında Payas Lisesini bitirdim. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2002 yılından bu yana Karaman'da sınıf öğretmenliği yapıyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*